Projekat “Jačanje uloge organizacija civilnog društva u sektoru pravde – kreiranje i razvoj Mreže pravde u BiH II” / Project ”Strengthening the Role of Civil Society Organizations in the Justice Sector, Establishment and Development of Justice Sector Civil Society Network (JSCSN) Year II”

Svrha i ciljevi projekta: Podrška vladavini zakona i bolje javno razumijevanje problematike sektora pravde u BiH kroz povećano učešće organizacija civilnog društva u razvoju javnih politika u pravosuđu i pravnih inicijativa u BiH, te kroz povećan javni zahtjev za vladavinom zakona i povjerenja u pravosudne institucije u BiH u cilju promocije EU integracija u BiH. Razdoblje realizacije projekta: 20/08/2010 – 30/06/2011.

Projekat “Izgradnja kapaciteta organizacija civilnog društva za uključivanje u proces praćenja i ocjene Strategije za reformu sektora pravde u BiH (SRSP)” / Project “Capacity building of Civil Society Organizations and their Participation in the Monitoring Process and Evaluation of the Justice Sector Reform Strategy of BiH (JSRS)”

Potpisivanjem Memoranduma o uspostavljanju mehanizama za praćenje i ocjenu provođenja Strategije za reformu sektora pravde u Bosni i Hercegovini (SRSP-a) sa Ministarstvom pravde BiH u januaru 2010. godine, utvrđena je odgovornost pet organizacija civilnog društva za sistematsko praćenje i ocjenu provedbe reformskih mjera i aktivnosti Akcionog plana Strategije za reformu sektora pravde u BiH Asocijacije za demokratske inicijative – ADI, Helsinškog komiteta za ljudska prava Bosne i Hercegovine – HK BiH, Udruženja „Vaša prava Bosne i Hercegovine“, Biroa za ljudska prava Tuzla i Centra civilnih inicijativa – CCI.

Projekat “Jačanje uloge organizacija civilnog društva u sektoru pravde, uspostavljanje i razvoj Mreže pravde u BiH” / Project “Strengthening the Role of Civil Society Organizations in the Justice Sector, Establishment and Development of Justice Sector Civil Society Network”

Projekat “Jačanje uloge organizacija civilnog društva u sektoru pravde” je jedna od tri komponente projekta JSDP II koji predstavlja nastavak  nedavno završenog istoimenog projekta (JSDP), a finansiran je od strane Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID). Ovaj projekat će se implementirati u periodu 2009-2012. godine.

Projekat “Mladi i religija” / Project “Youth and Religion”

Asocijacija za demokratske inicijative (ADI) Sarajevo bila je partner UG Omladinskom Centru iz Gornjeg Vakufa-Uskoplja na projektu „Mladi i religija“ koji se provodio u periodu 1.1.2009. – 31.5. 2009. Projekat je finansijski bio podržan od strane UNDP BiH. Cilj projekta bio je osnažiti transkulturne kontakte mladih, ohrabriti i promovisati njihovu samo-inicijativu u razvoju interkulturnih kontakata i dijaloga u području regije Glamoč te općina Bugojno, Mrkonjić Grad, Jajce, Glamoč i Gornji Vakuf-Uskoplje

Projekat “Razvoj metodologija u edukaciji o ljudskim pravima” / Project “The Development of Methodologies in Human Rights Education”

ADI Sarajevo je bio učesnik radne grupe Euromediteranske mreže za ljudska prava (EMHRN) pod nazivom „Edukacija o ljudskim pravima i mladi”. Radna grupa na projektu „Edukacija o ljudskim pravima i mladi” djelovala je na promociji i jačanju ljudskih prava u Euromediteranskom regionu kroz teoriju i praksu u obrazovanju. To je zahtijevalo umrežavanje, partnerstvo i saradnju među aktivistima u domenu ljudskih prava i obrazovanja o ljudskim pravima u regionu. Radna grupa radila je na razvoju, širenju i evaluaciji informacija u oblasti obrazovanja o ljudskim pravima, te vrijednostima, metodologijama i iskustvima.

Projekat “Jačanje uloge profesionalnih udruženja u sudskom pravosuđa u BiH” (JUP BiH) / Project “Strengthening the Roles of Professional Associations in Justice System in BiH” (JUP BiH)

Projekat ima za cilj izgradnju kapaciteta profesionalnih udruženja sudija, tužilaca, advokata, kao i ministarstava pravde u Bosni i Hercegovini da zajedničkim snagama djeluju na promjene u oblasti sudstva, kao i na donošenje zakonskih akata u BiH. Glavni implementator projekta je ADI Sarajevo, uz partnersku podršku Centra za ljudska prava Univerziteta u Sarajevu, te finansijsku podršku Vlade Velike Britanije.

Projekat “Razvoj svijesti i obrazovanja o ljudskim pravima” / Project “Raising Awareness and Human Rights Education”

Jednom godišnje MEDAC organizuje specijalizovani ljetni kurs na temu “Ljudska prava i razvoj: obrazovne perspektive”. Kroz predavanja priznatih eksperata, studije slučaja, grupne diskusije i simulacije, ovaj kurs pruža priliku učesnicima da analiziraju osnovne principe ljudskih prava, razvoja međunarodnog prava i edukacije o ljudskim pravima. Kurs je, također, veoma koristan događaj za stvaranje novih kontakata i prilika za suočavanje različitih iskustava i pogleda na ljudska prava ljudi koji pripadaju različitim kulturnim grupama. Jednom kandidatu iz Bosne i Hercegovine, pokriva ukupne troškove stipendije za MEDAC ljetni kurs ljudskih prava. Selekciju kandidata obavlja Asocijacija za demokratske inicijative.

Projekat “Kreiranje pretpostavki za uspostavu partnerstva između Ministarstva pravde BiH i OCD” /

Pravila za konsultacije u izradi pravnih propisa (Pravila) regulišu učestvovanje javnosti u izradi pravnih propisa od strane državnih ministarstava. Za razliku od drugih evropskih država, gdje se većina zahtjeva za učestvovanje javnosti javlja u vidu preporuka, Bosna i Hercegovina je napravila značajniji iskorak i odredbu o učešću javnosti u izradi pravnih propisa učinila obavezujućom.

Jedan od ciljeva projekta je  bio da se kroz proces javnih konsultacija obezbijedi veće učešće organizacija civilnog društva u procesu pripreme, izrade i donošenja zakona i pravnih propisa za koje je nadležno Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine.

Projekat “Ljudska prava i biznis” / Project “Human Rights and Business”

BCQ alat predstavlja efektivno i operativno sredstvo za samoprocjenu koje je dizajnirano namjenski za kompanije na Balkanu kako bi mogle obavljati svoje brojne funkcije poštujući principe ljudskih prava. HRCA Balkan alat je izrađen na osnovu već postojećeg alata: Procjene usklađenosti sa ljudskim pravima (Human Rights Compliance Assessment (HRCA) koji je pokrenut 2005. godine u okviru projekta Ljudska prava i biznis (Human Rights & Business Project (HR&BP) od strane Danskog instituta za ljudska prava. HRCA je sveobuhvatno i pouzdano sredstvo koje je rezultat šestogodišnjeg istraživanja i na čijem je razvoju učestvovalo preko 70 kompanija, 50 organizacija za ljudska prava i 35 međunarodnih eksperata iz oblasti ljudskih prava.

“Obuka jedinica lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini za korištenje pretpristupnih (IPA) fondova Evropske unije”

Projekat “Obuka jedinica lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini za korištenje pretpristupnih (IPA) fondova Evropske unije” nastao je zahvaljujući inicijativi članica Balkanske mreže za ljudska prava iz Bosne i Hercegovine. Konkretan povod za provedbu ovakvog projekta jesu pretpristupni fondovi koje može koristiti Bosna i Hercegovina, a dostupni su od marta 2008. godine, te istraživanje o osposobljenosti ljudskih resursa u bosanskohercegovačkim općinama za pripremu i implementaciju projekata.