Predstavljen godišnji izvještaj organizacija civilnog društva o praćenju provedbe AP SRSP u BiH za 2012. godinu

Godi_nji  izvjestaj organizacija civilnog drustva -SRSP1 u BiH (2012)-page-001Dana 05.02.2012. godine, u zgradi Parlamentarne Skupštine u Sarajevu održana je 9. Konferencija ministara pravde u BiH i predsjednika VSTV BiH i PK BD BiH na kojoj su organizacije civilnog društva predstavile svoj nezavisni godišnji izvještaj za 2012. godinu o praćenju provedbe Akcionog plana Strategije za reformu sektora pravde u BiH (AP SRSP u BiH). Sadržaj izvještaja možete preuzeti ovdje: Godišnji izvještaj organizacija civilnog drustva -SRSP1 u BiH (2012)

Ljudska prava u Bosni i Hercegovini 2011 / Human Rights in Bosnia and Herzegovina 2011

naslovna_izv_11Izvještaj se sastoji od šest dijelova: Ljudska prava u pravnim propisima – dopune u setu građanskih i političkih prava, koje će biti prezentirane u elektronskoj verziji i čitat će se zajedno sa izvještajem iz 2008. godine, dostupno na www.ljudskaprava.ba; Ekonomska i socijalna pravaLjudska prava u medijimaLjudska prava u svijesti građana i građanki Bosne i Hercegovine Posebne teme, za koje je uredništvo smatralo da su od izuzetnog značaja za posmatranje u 2011., te Lista potpisanih i ratificiranih međunarodnih ugovora koji se odnose na ljudska prava. Sadržaj izvještaja možete preuzeti ovdje: Ljudska_prava_u_BiH_2011humanrightsinbih2011

Izvan četiri zida – Priručnik za novinarke i novinare o profesionalnom i etičkom izvještavanju o LGBT temama

izvancetirizidakoricee1Priručnik za novinarke i novinare o profesionalnom i etičkom izvještavanju o LGBT temama. Sadržaj knjige u pdf formatu možete u cjelosti preuzeti ovdje: Izvan cetiri zida

Ljudska prava: pravno-sistemski okvir

Sasa Gajin - Ljudska prava (E izdanje)-page-001Pravni pojam ljudskih prava ne izvodi se neposredno iz teksta pravnog propisa. Međunarodni dokumenti, kao ni ustavni i zakonski tekstovi, ne sadrže odredbe koje definišu pojam ljudskih prava. Sadržaj knjige u pdf formatu možete u cjelosti preuzeti ovdje: Sasa Gajin – Ljudska prava (E izdanje)

Razumjevanje krivičnih djela počinjenih iz mržnje

o_0a568ccb6cd83902-0Ova brošura ima za cilj da pomogne policiji i tužiocima, zakonodavcima, lokalnim organima vlasti i nevladinim organizacijama da bolje razumiju problem krivičnih djela počinjenih iz mržnje. U brošuri se pojašnjava značaj koji imaju krivična djela počinjena iz mržnje i redlaže kako vlasti i zajednice mogu spriječiti i bolje odgovoriti na krivična djela počinjena iz mržnje. Sadržaj brošure u pdf formatu možete u cjelosti preuzeti ovdje: Razumjevanje krivičnih djela počinjenih iz mržnje

Borba protiv krivičnih dijela počinjenih iz mržnje

o_881244c77d876d94-0Kaznena djela počinjena iz mržnje, ugrožavaju same temelje društva. Zbog opasnosti koju ona predstavljaju, Misija OESS-a u Bosni I Hercegovini je, 2008. godine, udružila snage s organima vlasti Bosne I Hercegovine (BiH) u borbi protiv ovih kaznenih djela. U ovom izvješću iznose se rezultati petogodišnjeg praćenja postupaka kaznenih djela počinjenih iz mržnje I incidenata motiviranih mržnjom u cijeloj Bosni I Hercegovini, koje provodi Misija OESS-a u BiH, a u isto vrijeme vrši se analiza  neusklađenosti između međunarodnih standard I domaće prakse, u svezi s odgovorima na ovakve incidente. Razlog za objavljivanje ovog izvješća leži u nepostojanju sveobuhvatnog vodiča, odnosno izvješća o domaćem pravnom okviru I posljedičnim problemima u domaćoj praksi u radu na kaznenim djelima počinjenim iz mržnje. Sadržaj izvješća u pdf formatu možete u cjelosti preuzeti ovdje: Borba protiv krivičnih djela počinjenih iz mržnje

Dokazivanje slučajeva diskriminacije

dokazivanje_slucajeva_diskriminacije_V4-page-001Diskriminacija je obično skrivena i rasprostranjena budući da ima duboke socijalne, ekonomske, političke, istorijske i kulturalne uzroke koji su međusobno isprepleteni i povezani. Dokazivanje diskriminacije na sudovima, u medijima, u svakodnevnom životu, te u društvu kao celini je veliki izazov pošto u većini slučajeva ne postoje jasni i nedvosmisleni dokazi. Negiranje diskriminacije je često normalna pojava kod onih aktera koji poseduju društvenu moć. Političari i državni službenici, poslodavci i sindikati, istraživači i novinari često pretpostavljaju da se diskriminatorne prakse jenostavno ne dešavaju. Ovakva percepcija otežava prepoznavanje i prihvatanje čijenice da upravo oni i njima jednaki možda krše pricipe jednakosti. Ove kategorije aktera imaju moć da svoje predrasude primenjuju u praksi, bez obzira na njihovu svesnu ideologiju. Barem delimično zahvaljujući rasprostranjenom negiranju diskriminacije, dokazivanje diskriminacije je, po pravilu, vrlo teško. Sadržaj publikacije u pdf formatu možete u cjelosti preuzeti ovdje:dokazivanje_slucajeva_diskriminacije_V4

Ljudska prava i pravosuđe u Bosni i Hercegovini 2011 – 2012 / Human Rights and Justice in Bosnia and Herzegovina 2011 – 2012

LJUDSKA PRAVA I PRAVOSUDJE U BOSNI I HERCEGOVINI_2011_2012_web-page-001Ljudska prava i pravosuđe u Bosni i Hercegovini: Izvještaj o provedbi preporuka u sektoru pravosuđa u BiH iz Univerzalnog periodičnog pregleda Vijeća za ljudska prava Ujedinjenih nacija (2011 – 2012). Izvještaj o provedbi preporuka u sektoru pravosudja u BiH iz Univerzalnog periodičnog pregleda Vijeća za ljudska prava Ujedinjenih nacija. Sadržaj publikacije u pdf formatu mozete u cjelosti preuzeti ovdje: LJUDSKA PRAVA I PRAVOSUDJE U BOSNI I HERCEGOVINI 2011-2012

Značaj analitičkog pristupa u formulisanju javnih politika i propisa u sektoru pravde u Bosni i Hercegovini

slika1Asocijacija za demokratske inicijative (ADI) i Centri civilnih inicijativa (CCI) uz finansijsku podršku Ambasade Velike Britanije izradili su studiju slučaja ”Značaj analitičkog pristupa u formulisanju javnih politika i propisa u sektoru pravde u Bosni i Hercegovini”. S obzirom da bh. nevladine organizacije Asocijacija za demokratske inicijative (ADI) i Centri civilnih inicijativa (CCI) već treću godinu prate implementaciju segmenata Strategije za reformu sektora pravde u BiH, iste su u više navrata prepoznale manjak interesa predstavnika vlasti u smislu potrebe prevazilaženja problema nerazvijenosti kapaciteta za kreiranje i analizu javnih politika u institucijama širom BiH. Na temelju formalnih zahtjeva iz spomenutih strategija (Strategija za reformu javne uprave, te Strategija za reformu sektora pravde u BiH (SRSP)), kao i akcionih planova za implementaciju spomenute dvije strategije, u kojima su jasno navedeni ciljevi za uspostavu kapaciteta za kreiranje i analizu javnih politika, organizacije ADI i CCI su se opredjelile za izradu studije “Značaj analitičkog pristupa u formulisanju javnih politika i propisa u sektoru pravde u BiH”. Sadržaj studije slučaja možete preuzeti ovdje: Studija slucaja – ADI&CCI

Percepcija javnosti o pravosuđu u BiH

Percepcija javnosti o pravosudju u BiH-page-001Percepcija javnosti o pravosuđu u BiH: Istraživanje javnog mnjenja na uzorku od 1000 građana BiH provedeno je u junu 2010. Sadržaj izvještaja možete preuzeti ovdje: Percepcija javnosti o pravosudju u BiH