Projekat “Equality in Rights Programme – Antidiscrimination phase 3” / Project ”Equality in Rights Programme – Antidiscrimination phase 3″

Asocijacija za demokratske inicijative Sarajevo, pod pokroviteljstvom međunarodne organizacije za zaštitu ljudskih prava Civil Rights Defenders, nakon uspješno završene prve i druge faze projekta “Equality in Rights Programme – Antidiscrimination” nastavlja sa realizacijom treće faze projekta “Equality in Rights Programme – Antidiscrimination phase 3”. U okviru treće faze projekta mladi ljudi, studenti, aktivisti aktivni na polju suzbijanja diskriminacije i zaštite ljudskih prava, koji su prošli ranije treninge “Equality in Rights Programme – Antidiscrimination” će biti upoznati sa inovativnim načinom utvrđivanja i dokazivanja diskriminacije – ‘’Testiranje diskriminacije’’.

Period realizacije navedenog projekta je 1/3/2012 – 31/12/2012.
Projekat je podržan od strane Civil Rights Defenders.

Project ”Equality in Rights Programme – Antidiscrimination phase 3

Bihac2Association for Democratic Initiatives Sarajevo, with support of the international organization for protection of human rights Civil Rights Defenders will, after successful first and second phase, continue with implementation of the third phase of the project “Equality in Rights Programme – Antidiscrimination phase 3”. Within the third phase of the project, young citizens, students, and activists in the field of prevention of discrimination and protection of human rights, that have already been a part of the training “Equality in Rights Programme – Antidiscrimination” will be introduced to the innovative way to determine and prove discrimination – “testing discrimination”.

The implementation period of the project: March 1, 2012 – December 31, 2012.
The project is supported by the Civil Rights Defenders.

This entry was posted in Projekti. Bookmark the permalink.

Comments are closed.