Projekat “Proces jačanja sudske zaštite ljudskih prava u BiH kroz proces UN Univerzalnog periodičnog pregleda” / Project ”Strengthening Judicial Protection of Human Rights in Bosnia and Herzegovina through UN Universal Periodic Review Cycle Process”

Opći cilj ovog projekta bio je unaprijediti vladavinu zakona i poboljšati razumijevanje javnosti o pitanjima vezanim za pravosuđe u Bosni i Hercegovini. Specifični ciljevi ovog projekta bili su: povećati sudjelovanje organizacija civilnog društva u razvoju javnih politika sektora pravosuđa i pravnih reformskih inicijativa u Bosni i Hercegovini; povećati potražnju javnosti za vladavinom prava i povjerenje javnosti u pravosudne institucije u Bosni i Hercegovini; promovirati integraciju BiH u Europsku uniju; poticati bolju zaštitu ljudskih prava kroz pravosuđe u Bosni i Hercegovini; povećati razumijevanje UPP procesa sudionika u sektoru pravosuđa, civilnog društva i javnosti.

Period implementacije projekta: 01/09/2011 – 30/04/2012
Projekat je podržan od strane USAID/ Justice Sector Development Project 2.

Project ”Strengthening Judicial Protection of Human Rights in Bosnia and Herzegovina through UN Universal Periodic Review Cycle Process”

DSCN4552The general aim of this project was to improve rule of law and public understanding of issues considering judiciary in Bosnia and Herzegovina. The specific aims of this project were: increase participation of civil society in public policymaking in the legal justice sector and legal reform initiatives in Bosnia and Herzegovina; increase public demand for the rule of law and the public reliance in judicial institutions in Bosnia and Herzegovina; promote EU integration; encourage better protection of human rights through judiciary in Bosnia and Herzegovina; increase understanding of the UPR process in justice sector, civil society and public.

Implementation period of the project: September 1, 2011 – April 30, 2012
The project is supported by the United States Agency for International Development (USAID) and Justice Sector Development Project 2 (JSDP 2).

 

This entry was posted in Projekti. Bookmark the permalink.

Comments are closed.