Dodatak 3. Alternativnom izvještaju o implementaciji CEDAW konvenciji i ženskim ljudskim pravima u Bosni i Hercegovini / Appendix to the 3rd Alternative Report on the Implementation of CEDAW and Women’s Human Rights in Bosnia and Herzegovina

Dodatak 3Dodatak trećem alternativnom izvještaju je nastao kao rezultat zajedničkih napora grupe aktivistkinja i aktivista iz nevladinih organizacija u Bosni i Hercegovini sa dugogodišnjim iskustvom u direktnom radu sa ženama čija su prava ugrožena ili direktno povrijeđena, kao i aktivnostima zalaganja za usvajanje rodno osjetljivih i odgovornih zakona i javnih politika u oblasti zaštite ženskih ljudskih prava i ravnopravnosti polova. Sadržaj izvještaja možete preuzeti ovdje: Annex to the Alternative ReportThe 3rd Alternative Report

Appendix to the 3rd Alternative Report on the Implementation of CEDAW and Women’s Human Rights in Bosnia and Herzegovina

The Appendix to the Third Alternative Report is the result of joint efforts of a group of activists from non-governmental organizations in Bosnia and Herzegovina with a long experience in working directly with the women whose rights were threatened or directly violated, as well as advocacy for the adoption of gender-sensitive laws and public policies in the field of women’s human rights and gender equality. The report can be downloaded here: The-3rd-Alternative-Report

This entry was posted in Publikacije. Bookmark the permalink.

Comments are closed.