Predstavljen godišnji izvještaj organizacija civilnog društva o praćenju provedbe AP SRSP u BiH za 2012. godinu

Godi_nji  izvjestaj organizacija civilnog drustva -SRSP1 u BiH (2012)-page-001Dana 05.02.2012. godine, u zgradi Parlamentarne Skupštine u Sarajevu održana je 9. Konferencija ministara pravde u BiH i predsjednika VSTV BiH i PK BD BiH na kojoj su organizacije civilnog društva predstavile svoj nezavisni godišnji izvještaj za 2012. godinu o praćenju provedbe Akcionog plana Strategije za reformu sektora pravde u BiH (AP SRSP u BiH). Sadržaj izvještaja možete preuzeti ovdje: Godišnji izvještaj organizacija civilnog drustva -SRSP1 u BiH (2012)

This entry was posted in Publikacije. Bookmark the permalink.

Comments are closed.