Ljudska prava u Bosni i Hercegovini 2011 / Human Rights in Bosnia and Herzegovina 2011

naslovna_izv_11Izvještaj se sastoji od šest dijelova: Ljudska prava u pravnim propisima – dopune u setu građanskih i političkih prava, koje će biti prezentirane u elektronskoj verziji i čitat će se zajedno sa izvještajem iz 2008. godine, dostupno na www.ljudskaprava.ba; Ekonomska i socijalna pravaLjudska prava u medijimaLjudska prava u svijesti građana i građanki Bosne i Hercegovine Posebne teme, za koje je uredništvo smatralo da su od izuzetnog značaja za posmatranje u 2011., te Lista potpisanih i ratificiranih međunarodnih ugovora koji se odnose na ljudska prava. Sadržaj izvještaja možete preuzeti ovdje: Ljudska_prava_u_BiH_2011humanrightsinbih2011

Human Rights in Bosnia and Herzegovina 2011

The report consists of six parts: Human rights in legislation – amendments to the set of civil and political rights, which will be presented in electronic form, together with the report from 2008, available at www.ljudskaprava.ba; Economic and social rights; Human rights in the media; Human rights in the minds of the citizens of Bosnia and Herzegovina and Special topics, for which the editorial board thought to be of great importance for observation in 2011, and The list of signed and ratified international treaties relating to human rights. The report can be downloaded here: humanrightsinbih2011

This entry was posted in Publikacije. Bookmark the permalink.

Comments are closed.