Ljudska prava i pravosuđe u Bosni i Hercegovini 2011 – 2012 / Human Rights and Justice in Bosnia and Herzegovina 2011 – 2012

LJUDSKA PRAVA I PRAVOSUDJE U BOSNI I HERCEGOVINI_2011_2012_web-page-001Ljudska prava i pravosuđe u Bosni i Hercegovini: Izvještaj o provedbi preporuka u sektoru pravosuđa u BiH iz Univerzalnog periodičnog pregleda Vijeća za ljudska prava Ujedinjenih nacija (2011 – 2012). Izvještaj o provedbi preporuka u sektoru pravosudja u BiH iz Univerzalnog periodičnog pregleda Vijeća za ljudska prava Ujedinjenih nacija. Sadržaj publikacije u pdf formatu mozete u cjelosti preuzeti ovdje: LJUDSKA PRAVA I PRAVOSUDJE U BOSNI I HERCEGOVINI 2011-2012

Human Rights and Justice in Bosnia and Herzegovina 2011 – 2012

Human Rights and Justice in Bosnia and Herzegovina: Report on the implementation of the Universal Periodic Review of the UN Human Rights Council (2011-2012) recommendations in the justice sector in Bosnia and Herzegovina. The report in PDF format can be downloaded here: Human Rights and Justice in Bosnia and Herzegovina 2011 – 2012

This entry was posted in Publikacije. Bookmark the permalink.

Comments are closed.