Značaj analitičkog pristupa u formulisanju javnih politika i propisa u sektoru pravde u Bosni i Hercegovini

slika1Asocijacija za demokratske inicijative (ADI) i Centri civilnih inicijativa (CCI) uz finansijsku podršku Ambasade Velike Britanije izradili su studiju slučaja ”Značaj analitičkog pristupa u formulisanju javnih politika i propisa u sektoru pravde u Bosni i Hercegovini”. S obzirom da bh. nevladine organizacije Asocijacija za demokratske inicijative (ADI) i Centri civilnih inicijativa (CCI) već treću godinu prate implementaciju segmenata Strategije za reformu sektora pravde u BiH, iste su u više navrata prepoznale manjak interesa predstavnika vlasti u smislu potrebe prevazilaženja problema nerazvijenosti kapaciteta za kreiranje i analizu javnih politika u institucijama širom BiH. Na temelju formalnih zahtjeva iz spomenutih strategija (Strategija za reformu javne uprave, te Strategija za reformu sektora pravde u BiH (SRSP)), kao i akcionih planova za implementaciju spomenute dvije strategije, u kojima su jasno navedeni ciljevi za uspostavu kapaciteta za kreiranje i analizu javnih politika, organizacije ADI i CCI su se opredjelile za izradu studije “Značaj analitičkog pristupa u formulisanju javnih politika i propisa u sektoru pravde u BiH”. Sadržaj studije slučaja možete preuzeti ovdje: Studija slucaja – ADI&CCI

This entry was posted in Publikacije. Bookmark the permalink.

Comments are closed.