Alternativni izvještaj o napretku Bosne i Hercegovine 2014.

slikaAlternativni izvještaj o napretku Bosne i Hercegovine na putu ka članstvu u Evropskoj uniji predstavlja zajednički napor više desetina osoba i organizacija, čiji je zajednički cilj bio da se iz ugla organizacija civilnog društva predstavi aktuelno stanje integracija Bosne i Hercegovine.

Asocijacija za demokratske inicijative je jedna od organizacija koja je učestvovala u izradi dijela izvještaja koji se odnosi na Vladavinu prava, gdje je pored dijela pravosuđe (2.1, str. 12) dala svoj doprinos izvještaju i u djelu Pristup pravdi, sa osvrtom na dugotrajne sudske postupke u BiH i ostvarivanje besplatne pravne pomoći u BiH (2.4, str. 18).

Izvještaj u cjelosti na BHS i ENG jeziku možete preuzeti na linku: Alternativni izvjestaj 2014_BHS, Alternativni izvjestaj 2014_ENG

This entry was posted in Novosti. Bookmark the permalink.

Comments are closed.