Projekat “Borba protiv govora mržnje i zločina iz mržnje” / Project “Fighting against Hate Speech and Hate Crime”

CRD slika1U 2015. godini Asocijacija za demokratske inicijative Sarajevo nastavlja već treću godinu sa realizacijom projekta “Borba protiv govora mržnje i zločina iz mržnje”. Svrha projekta je osnažiti kapacitete OCD-a kada je u pitanju praćenje i izvještavanje o slučajevima zločina počinjenih iz mržnje, pojačati pritisak javnosti na lokalne vlasti, i na kraju povećati nivo informisanosti i svijesti javnosti o razumjevanju važnosti efikasnog procesuiranja krivičnih djela i izricanja kazni za zločine počinjene iz mržnje. Aktivnosti projekta u 2015. godini obuhvataju info sesije i javna govorenja, monitoring pravosudnih procesa koji se vode o slučajevima zločina počinjenih iz mržnje i govora mržnje, kao i mapiranje ovih slučajeva.

Period implementacije projekta: 01/02/2015 – 31/12/2015
Projekat se realizira od 2013. godine pod pokroviteljstvom međunarodne organizacije za zaštitu ljudskih prava Civil Rights Defenders.

Project “Fighting against Hate Speech and Hate Crime” 

In 2015, Association for Democratic ICRD slika1nitiatives Sarajevo continues with the third year of the project “Fighting against Hate Speech and Hate Crime”. The goal is to strenghten capacities of CSOs when it comes to monitoring and reporting hate crime cases, increase the pressure on local authorities, and increase the level of information and public awareness regarding understanding the importance of effective prosecution of crimes, as well as punishing hate crimes. The activities in 2015 are the following: info sessions, public speaking, monitoring of judicial processes that take into account hate crimes and hate speech crimes, as well as mapping of these cases.

The implementation period of the project: February 1, 2015 – December 31, 2015
The project is being implemented from 2013 under auspice of international organization for protection of human rights Civil Rights Defenders.

This entry was posted in Projekti. Bookmark the permalink.

Comments are closed.