Održane specijalističke radionice ”Političko osnaživanje žena”

1Od 19. do 21.06.2015.godine u okviru projekta „Političko osnaživanje žena“ održane su trodnevne specijalističke radionice na Jahorini. Na radionicama su učestvovale 32 žene iz 12 političkih stranaka.

Tokom radionica polaznice su imale priliku usavršiti vještine javnog nastupa, steći znanja o izradi prijedloga javnih politika usmjerenih na unapređenje položaja žene u bosanskhercegovačkom društvu i usvojiti trenerske vještine vođenja unutarstranačkih programa političke edukacije.
Treća, završna faza projekta uključuje mentorski program koji će omogućiti polaznicama da u toku svog političkog djelovanja koriste mogućnost individualnih konsultacija sa timom ADI-ja u oblastima obuhvaćenim treningom, sa posebnim akcentom koji će biti stavljen na pitanja promocije rodne ravnopravnosti i realizaciji obaveze da slične programe političke edukacije realizuju u političkim organizacijama u kojima aktivno djeluju.

Tematske radionice je organizovala Asocijacija za demokratske inicijative (ADI) pod pokroviteljstvom U.S. Embassy Sarajevo.

Program rada treninga možete preuzeti ovdje: WePEP_program rada Jahorina

2

This entry was posted in Novosti. Bookmark the permalink.

Comments are closed.