Otvorena javna rasprava o reformi Institucije ombudsmena BiH

2U ponedjeljak, 27.07.2015. u Sarajevu održana je diskusija “Kakve promjene želimo? Reforma Institucije ombudsmena u BiH”. Diskusija je organizirana od strane Inicijative za monitoring evropskih integracija BiH a koja se odnosi na reformu Institucije ombudsmena BiH. Na diskusiji su učestvovali_e predstavnici_e nadležnih institucija involviranih u proces reforme Institucije ombudsmena BiH, te organizacija civilnog društva i međunarodnih organizacija.
Više o održanoj diskusiji možete pročitati na web stranici: Inicijative za monitoring evropskih integracija BiH

This entry was posted in Novosti. Bookmark the permalink.

Comments are closed.