Projekat “Borba protiv govora mržnje i zločina iz mržnje” / Project “Fighting against Hate Speech and Hate Crime”

crd-slika1Tokom četvrte godine realizacije projekta “Borba protiv govora mržnje i zločina iz mržnje” Asocijacija za demokratske inicijative Sarajevo će nastaviti rad na organizaciji edukativnih aktivnosti koje se odnose na borbu protiv zločina iz mržnje i govor mržnje. Edukativne aktivnosti će biti namjenjene povratnicima, ženama žrtvama zločina iz mržnje, novinarima, predstavnicima političkih stranaka, kao i policijskim službenicima. Pored edukativnih aktivnosti ADI će pripremiti i kratki dokumentarni film koji će dati odgovore na pitanja: šta je to govor mržnje i zločin iz mržnje, koji su najčešće žrtve, kako pravilno izvještavati o zločinim iz mržnje i govoru mržnje, kao i informacije o preventivnim aktivnostima koje se mogu poduzeti kako bi se adekvatno odgovorilo na zločin iz mržnje. Cilj projekta je povećati nivo informisanosti i svijesti javnosti u pitanju praćenje i izvještavanje o slučajevima zločina počinjenih iz mržnje, pojačati pritisak javnosti na lokalne vlasti, i na kraju povećati nivo informisanosti i svijesti javnosti o razumjevanju važnosti efikasnog procesuiranja krivičnih djela i izricanja kazni za zločine počinjene iz mržnje, kao i povećati zaštitu žrtava i svjedoka prije i nakon suđenja.

Period implementacije projekta: 01/03/2016 – 31/12/2016
Projekat se realizira od 2013. godine pod pokroviteljstvom međunarodne organizacije za zaštitu ljudskih prava Civil Rights Defenders.

Project “Fighting against Hate Speech and Hate Crime”

crd-slika1During the fourth year of the project “Fighting against Hate Speech and Hate Crime”, Association for Democratic Initiatives Sarajevo will continue to work on organization and implementation of educational activities related to the fight against hate crimes and hate speech. The educational activities will be organized for returnees, women victims of hate crimes, journalists, representatives of political parties, as well as police officers.
Additionally, the ADI will prepare a short documentary that will provide answers to the following questions: What are hate speech and hate crime, who are the most frequent victims, how to report on hate crimes and hate speech, as well as information on preventive activities that can be taken in order to adequately respond to hate crimes. The aim of the project is to increase the level of knowledge and public awareness in monitoring and reporting on cases of hate crimes, to strengthen public pressure on local authorities, and ultimately enhance the level of information and public awareness of the importance of understanding the efficient prosecution of criminal offenses and convictions for hate crimes, as well as to increase the protection of victims and witnesses before and after the trial.

The implementation period of the project: March 1, 2016 – December 31, 2016
The project is being implemented since 2013 under the auspices of the international organization for the protection of human rights, the Civil Rights Defenders.

This entry was posted in Projekti. Bookmark the permalink.

Comments are closed.