Projekat: “Zagovaranje za doslijednu primjenu Sporazuma između Vijeća ministara BiH i organizacija civilnog društva u BiH – podrška grupi NVO uspostavljenoj za civilni dijalog”

slikaAsocijacija za demokratske inicijative na osnovu Poziva za projekte u okviru Balkan Public Policy Funda, finansiranog od strane Evropske komisije i Balkan Trust for Democracy, a u partnerstvu s Centrom za promociju civilnog društva (CPCD) implementirat će niz aktivnosti.
Balkan Public Policy Fund administriraju Balkan Civil Society Development Network (BCSDN) i njegove članice u Albaniji, BiH, Kosovu, Makedoniji, Crnoj Gori i Srbiji.
U okviru projekta Asocijacija za demokratske inicijative Sarajevo, kao članica koalicije, u partnerstvu sa Centrom za promociju civilnog društva (CPCD) implementirati će niz zagovaračkih aktivnosti, održati veći broj sastanaka sa predstavnicima Parlamenta BiH, FBiH i RS i Vlade FBiH, te će održati okrugli sto na temu: “Sporazum o saradnji između Vijeća ministara FBiH i nevladinog sektora – Razlozi i mogućnosti za uspostavu te izazovi praktične primjene”.

Period implementacije projekta: 01/07/2015 – 31/01/2016
Projekat je podržan od strane European Commission (EC) i The Balkan Trust for Democracy (BTD)

This entry was posted in Projekti. Bookmark the permalink.

Comments are closed.