Prva edukativna radionica „Svojstva i značaj situacionog testiranja u procesu dokazivanja diskriminacije“, Mostar / The First Training “Characteristics and Significance of Situational Testing in Process of Proving Discrimination”, Mostar

Prva u nizu od tri edukativne radionica „Svojstva i značaj situacionog testiranja u procesu dokazivanja diskriminacije“ održana je 21. i 22.04.2017. godine u Mostaru. Naredne dvije radionice održat će se tokom maja i juna u Tuzli i Banja Luci. Edukativne radionice namjenjene su organizacijama civilnog društva koje se bave zaštitom ljudskih prava, pružanjem besplatne pravne pomoći, praćenjem i evidentiranjem slučajeva diskriminacije, zagovaranjem za poboljšanje položaja ugroženih grupa.
Radionicu je organizovala Asocijacija za demokratske inicijative (ADI) Sarajevo uz tehničku podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) u saradnji sa: Mediacentrom Sarajevo, Centrom za društvena istraživanja Analitika, Prava za sve i Vaša prava BiH.

Program rada edukativne radionice u PDF-u možete preuzeti ovdje: Program edukativne radionice Mostar 21i22042017

The First Training “Characteristics and Significance of Situational Testing in Process of Proving Discrimination”, Mostar

The first in a series of three trainings “Characteristics and Significance of Situational Testing in Process of Proving Discrimination” was held on April 21 and 22, 2017 in Mostar. The next two trainings will be held in Tuzla (in May) and Banja Luka (in June). Trainings are intended for CSOs dealing with protection and promotion of human rights, providing free legal aid, monitoring and recording cases of discrimination, and advocating for improvement of position of vulnerable groups.
The training was organized by the Association for Democratic Initiatives (ADI) Sarajevo with technical support provided by the US Agency for International Development (USAID) in cooperation with: Mediacentar Sarajevo, Center for Social Research Analitika, Rights for All, and Vaša prava.

This entry was posted in Novosti. Bookmark the permalink.

Comments are closed.