Druga edukativna radionica „Svojstva i značaj situacionog testiranja u procesu dokazivanja diskriminacije“, Tuzla / The Second Training “Characteristics and Significance of Situational Testing in Process of Proving Discrimination”, Tuzla

U Tuzli 19. i 20.05.2017. godine održana je druga u nizu od tri edukativne radionice „Svojstva i značaj situacionog testiranja u procesu dokazivanja diskriminacije“. Radionici su prisustvovali/e učesnici/ce organizacija civilnog društva iz Tuzle, Doboja i Bijeljine.
Tokom dva dana radionice učesnici/ce imali/e su priliku da prisustvuju vrlo detaljnjom izlaganju o osnovnim pojmovima diskriminacije i tipičnim slučajevima iz prakse, te da se upoznaju sa temom situacionog testiranja, kao i da na konkretnom primjeru savladaju vještinu situacionog testiranja.
Radionicu je organizovala Asocijacija za demokratske inicijative (ADI) Sarajevo uz tehničku podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) u saradnji sa: Mediacentrom Sarajevo, Centrom za društvena istraživanja Analitika, Prava za sve i Vaša prava BiH.

Program rada edukativne radionice u PDF-u možete preuzeti ovdje: Program edukativne radionice Tuzla 19i20052017

The Second Training “Characteristics and Significance of Situational Testing in Process of Proving Discrimination”, Tuzla

The second in a series of three trainings “Characteristics and Significance of Situational Testing in Process of Proving Discrimination” was held on May 19 and 20, 2017, in Tuzla. The training was attended by representatives of civil society organizations from Tuzla, Doboj and Bijeljina.
During the two-day training, the participants were given the opportunity to attend a very detailed presentation of the basic concepts of discrimination and typical cases in practice, and to get acquainted with the topic of situational testing, as well as to master the skill of situational testing on a concrete example.
The training was organized by the Association for Democratic Initiatives (ADI) Sarajevo with technical support provided by the US Agency for International Development (USAID) in cooperation with: Mediacentar Sarajevo, Center for Social Research Analitika, Rights for All, and Vaša prava.

This entry was posted in Novosti. Bookmark the permalink.

Comments are closed.