Treća edukativna radionica „Svojstva i značaj situacionog testiranja u procesu dokazivanja diskriminacije“, Banja Luka / The Third Training “Characteristics and Significance of Situational Testing in Process of Proving Discrimination”, Banja Luka

15. i 16.06.2017. godine, u sklopu projekta „Svojstva i značaj situacionog testiranja u procesu dokazivanja diskriminacije“, održana je treća edukativna radionica u hotelu „Bosna“ u Banja Luci. Radionici je prisustvovalo 19 učesnika/ca, odnosno predstavnika/ca organizacija civilnog društva iz Banja Luke, Laktaša, Bužima i Bihaća.
Radionica održana u Banja Luci posljednja ja u nizu radionica o situacionom testiranju što pruža mogućnost sveobuhvatnijeg uvida o stepenu usvajanja znanja od strane učesnika/ca ove i svih drugih radionica, kao i njegove primjene kroz konkretne slučajeve testiranja.
Tokom dva dana radionice učesnici/ce imali/e su priliku da više nauče o osnovnim pojmovima diskriminacije, kao i da se detaljnije upoznaju sa Zakonom o zabrani diskriminacije, da razgovaraju o primjerima iz prakse koji se odnose na diskrimnaciju, te da se upoznaju sa temom situacionog testiranja, kao i da na konkretnom primjeru savladaju vještinu situacionog testiranja.
Radionicu je organizovala Asocijacija za demokratske inicijative (ADI) Sarajevo uz tehničku podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) u saradnji sa: Mediacentrom Sarajevo, Centrom za društvena istraživanja Analitika, Prava za sve i Vaša prava BiH.

Program rada edukativne radionice u PDF-u možete preuzeti ovdje: Program edukativne radionice Banja Luka 15i16062017

The Third Training “Characteristics and Significance of Situational Testing in Process of Proving Discrimination”, Banja Luka

On June 15 and 16, 2017, the third training within the project “Characteristics and Significance of Situational Testing in Process of Proving Discrimination”, was held in Banja Luka in hotel „Bosna“. The training was attended by representatives of civil society organizations from Banja Luka, Laktaši, Bužim and Bihać.
The training held in Banja Luka is the last in a series of three trainings on situational testing, which provides an opportunity for a more comprehensive insight into the level of knowledge acquisition by participants from this and other two trainings, as well as its application on concrete cases.
During the two-day training, participants had the opportunity to learn more about the basic concepts of discrimination, as well as to get acquainted with the Law on the Prohibition of Discrimination in more detail, to discuss examples from practice and to get acquainted with the topic of situational testing, and to use it on a concrete example.
The training was organized by the Association for Democratic Initiatives (ADI) Sarajevo with technical support provided by the US Agency for International Development (USAID) in cooperation with: Mediacentar Sarajevo, Center for Social Research Analitika, Rights for All, and Vaša prava.

This entry was posted in Novosti. Bookmark the permalink.

Comments are closed.