Projekat “Jačanje kapaciteta istrage i krivičnog gonjenja u zemljama Zapadnog Balkana – finansijske istrage kao sredstvo za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije” / “Strengthening Investigation and Prosecution Capacities in the Western Balkan Countries – Financial Investigations as a Tool to Combat Organized Crime and Corruption” Project

U 2017. i 2018. godini, Asocijacija za demokratske inicijatie Sarajevo (ADI), u saradnji sa Centrom za monitoring i istraživanje (CeMI) iz Crne Gore i Transparentnost iz Srbije, sprovodi projekat pod nazivom “Jačanje kapaciteta istrage i krivičnog gonjenja u zemljama Zapadnog Balkana – finansijske istrage kao sredstvo za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije”. Opšti cilj projekta je poboljšanje efikasnosti sistema pravosuđa i sprovođenja zakona u zemljama Zapadnog Balkana, dok su specifični ciljevi projekta povećanje operativnih kapacitete tužitelja/tužiteljica, sudija/sudijinica i službenika/ca za sprovođenje finansijskih istraga u slučajevima korupcije i organizovanog kriminala, te unaprijediti saradnju i koordinaciju između institucija odgovornih za sprovođenje finansijskih istraga, organa za sprovođenje zakona i srodnih agencija na nacionalnom i regionalnom nivou. Aktivnosti projekta su: izrada tri izvještaja o pravnom okviru i praksi sprovođenja finansijskih istraga u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Srbiji, seminari, okrugli stolovi, studijska posjeta Holandiji, te regionalna završna konferencija.

Period implementacije projekta: 15/04/2017 – 14/04/2018
Projekat je podržan od strane Ambasade Kraljevine Holandije u Crnoj Gori.

Factsheet projekta možete preuzeti ovdje.

“Strengthening Investigation and Prosecution Capacities in the Western Balkan Countries – Financial Investigations as a Tool to Combat Organized Crime and Corruption” Project

In 2017 and 2018, Association for Democratic Initiatives Sarajevo (ADI), in cooperation with The Centre for Monitoring and Research (CeMI), Montenegro and Transparency Serbia, is implementing a project titled “Strengthening Investigation and Prosecution Capacities in the Western Balkan Countries – Financial Investigations as a Tool to Combat Organized Crime and Corruption”. Overall objective of the project is to contribute to improvement of the efficiency of the judicial and law enforcement systems in the Western Balkan countries. Specific objectives of the project are: to enhance operational capacities of prosecutors, judges and law enfocement officers to carry out financial investigations in corruption and organized crime cases, and to enhance cooperation and coordination between institutions responsible for conducting financial investigations, law enforcement bodies and related agencies both at national and regional level. Activities of the project are: legal framework and practice of conducting financial investigations assessed through three country reports, seminars, roundtables, study visit to the Kingdom of the Netherlands, and final regional conference.

Implementation of the project: April 15, 2017 – April 14, 2018
Project is supported by the Kingdom of the Netherlands in Montenegro.

Project factsheet can be downloaded here.

This entry was posted in Projekti. Bookmark the permalink.

Comments are closed.