Nacionalni sastanak: „Saradnja institucija u procesu sprovođenja finansijskih istraga u oblasti organizovanog kriminala, korupcije i pranja novca u Bosni i Hercegovini“ / Country meeting: “Cooperation of institutions in the process of conducting financial investigations in the field of organized crime, corruption and money laundering in Bosnia and Herzegovina”

31.10.2017. godine, u hotelu „Hollywood“ Ilidža, Sarajevo, u okviru projekta „Jačanje kapaciteta istrage i krivičnog gonjenja u zemljama Zapadnog Balkana – finansijske istrage kao sredstvo za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije„ održan je nacionalni sastanak pod nazivom „Saradnja institucija u procesu sprovođenja finansijskih istraga u oblasti organizovanog kriminala, korupcije i pranja novca u Bosni i Hercegovini“.

Predstavnici/ce institucija nadležnih za provođenje finansijskih istraga, kao i institucija za provedbu zakona i agencija na državnom i regionalnom nivou su imali/e priliku diskutirati o finansijskim istraga kao sredstvu za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije, modalitetima saradnje institucija, ulozi tužilaštava u Bosni i Hercegovini u borbi protiv korupcije, problemima sa kojima se suočavaju, kao i načinima za prevazilaženje svakodnevnih prepreka u svome radu.

Radionicu je organizovala Asocijacija za demokratske inicijative (ADI) Sarajevo uz tehničku podršku Ambasade Kraljevine Holandije, u saradnji sa Centrom za monitoring i istraživanje (CeMI) Crna Gora i Transparentnost Srbija.

Program nacionalnog sastanka možete preuzeti ovdje Agenda_Nacionalni sastanak, Sarajevo, 31.10.2017

Country meeting: “Cooperation of institutions in the process of conducting financial investigations in the field of organized crime, corruption and money laundering in Bosnia and Herzegovina”

On October 31, 2017, in the hotel „Hollywood“ Ilidža, Sarajevo, within the project “Strengthening investigation and prosecution capacities in the Western Balkan countries – Financial investigations as a tool to combat organized crime and corruption”, a country meeting titled “Cooperation of institutions in the process of conducting financial investigations in the field of organized crime, corruption and money laundering in Bosnia and Herzegovina” was organized.

Representatives of institutions in charge of conducting financial investigations, as well as law enforcement agencies and agencies at the state and regional level, had the opportunity to discuss financial investigations as means of combating organized crime and corruption, modalities of cooperation between institutions, the role of prosecutors’ offices in Bosnia and Herzegovina in the fight against corruption, the problems they face, as well as ways to overcome the everyday obstacles in their work.

The workshop was organized by the Association for Democratic Initiatives (ADI) Sarajevo with the technical support of the Embassy of the Kingdom of the Netherlands, in cooperation with the Centre for Monitoring and Research (CeMI) Montenegro and Transparency Serbia.

This entry was posted in Novosti. Bookmark the permalink.

Comments are closed.