Projekat “Uključivanje organizacija civilnog društva u proces praćenja provedbe SRSP-a” / Project ”Involving Civil Society Organizations in the Process of Monitoring of Implementation of Justice Sector Reform Strategy”

Projektom Uključivanje organizacija civilnog društva u proces praćenja provedbe Strategije za reformu sektora pravde u Bosni i Hercegovini (SRSP) Asocijacija za demokratske inicijative (ADI), uz finansijsku podršku Ambasade Velike Britanije u Sarajevu, želljela je da podstakne i podrži nevladine organizacije, građanske grupe, profesionalne asocijacije, sindikate, think tanks, akademije, i medije u Bosni i Hercegovini u razvijanju njihovih znanja i kapaciteta za aktivnije sudjelovanje u praćenju provedbe Strategije za reformu sektora pravde u Bosni i Hercegovini (SRSP).

Strategija za reformu sektora pravde u Bosni i Hercegovini (SRSP), zajedno sa propratnim Akcionim planom za implementaciju Strategije za reformu sektora pravde u BiH (AP SRSP), predstavlja opći strateški okvir planiranja i provedbe reformskih aktivnosti unutar pet ključnih oblasti sektora pravde – pravosuđa, izvršenja krivičnih sankcija, pristupa pravdi, podrške ekonomskom rastu, i koordinacije, upravljanja i odgovornosti sekora pravde – do 2012. godine.

Project ”Involving Civil Society Organizations in the Process of Monitoring of Implementation of Justice Sector Reform Strategy”

Through the project “Involving Civil Society Organizations in the Process of Monitoring of Implementation of Justice Sector Reform Strategy of Bosnia and Herzegovina”, Association for Democratic Initiatives (ADI) Sarajevo, supported by the British Embassy in Sarajevo, wanted to encourage and support non-governmental organizations, civic groups, professional associations, trade unions, think tanks, academies and medias in Bosnia Herzegovina to develop their knowledge and capacity to actively participate in the monitoring of the implementation of the Strategy.
Strategije za reformu sektora pravde u Bosni i Hercegovini (SRSP).

Justice Sector Reform Strategy in Bosnia and Herzegovina, together with the accompanying Action Plan for the Implementation of the Justice Sector Reform Strategy, represent an overall strategic framework for planning and implementation of reform activities in five key areas of the justice sector: judiciary, execution of criminal sanctions, access to justice, support to economic growth, coordination, governance and accountability of the justice sector – that will be finished until 2012.

This entry was posted in Projekti. Bookmark the permalink.

Comments are closed.