Studijska posjeta Republici Hrvatskoj i Republici Sloveniji / Study visit to the Republic of Croatia and the Republic of Slovenia

U periodu od 21 – 23.10.2018. godine, predstavnici/ce tužilaštava, sudova i policije iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Srbije su, u okviru projekta „Jačanje kapaciteta istrage i krivičnog gonjenja u zemljama Zapadnog Balkana – finansijske istrage kao sredstvo za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije,“ posjetili su institucije koje se bave finansijskim istragama u Hrvatskoj i Sloveniji.
Učesnici/ce studijske posjete su posjetili Specijalno tužilaštvo Slovenije i Ured za suzbijanje korupcije i organizovanog kriminaliteta (USKOK) u Zagrebu, gdje su ih predstavnici/ce tih institucija upoznali sa njihovim radom. Tokom studijske posjete, učesnici/ce su imali priliku razmijeniti iskustva, diskutovati o trenutnim izazovima i problemima sa kojima se suočavaju, kao i regionalnoj saradnji.

Programa rada studijske posjete možete preuzeti ovdje: Studijska posjeta, agenda za predstavnike-ce BiH

Projekat “Jačanje kapaciteta istrage i krivičnog gonjenja u zemljama Zapadnog Balkana – finansijske istrage kao sredstvo za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije“ implementira Centar za monitoring i istraživanje (CeMI), u saradnji sa Asocijacijom za demokratske inicijative (ADI) Sarajevo i Transparentnost Srbija uz podršku Ambasade Kraljevine Holandije.

Study visit to the Republic of Croatia and the Republic of Slovenia

In the period from 21 – 23 October, 2018, representatives of prosecutors’ offices, courts and police from Bosnia and Herzegovina, Montenegro and Serbia, within the project “Strengthening Investigation and Prosecution Capacities in the Western Balkan Countries – Financial Investigations as a Tool to Combat Organized Crime and Corruption”, visited institutions which conduct financial investigations in Croatia and Slovenia.
The participants of the study visit visited the Special Prosecutor’s Office of Slovenia and the The office for the Suppression of Corruption and Organized Crime (USKOK) in Zagreb, where representatives of these institutions presented their work. During the study visit, participants had the opportunity to exchange experiences, discuss the current challenges and problems they face, as well as regional cooperation.
The project “Strengthening Investigation and Prosecution Capacities in the Western Balkan Countries – Financial Investigations as a Tool to Combat Organized Crime and Corruption” is being implemented by the Centre for Monitoring and Research (CeMI), in cooperation with the Association for Democratic Initiatives (ADI) Sarajevo and Transparency Serbia, with support of the Embassy of the Kingdom of the Netherlands.

This entry was posted in Novosti. Bookmark the permalink.

Comments are closed.