Završna regionalna konferencija „Finansijske istrage u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Srbiji“ Podgorica, 24.10.2018. godine / Final regional conference “Financial investigations in Bosnia and Herzegovina, Montenegro and Serbia” Podgorica, October 24, 2018

Završna regionalna konferencija „Finansijske istrage u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Srbiji,“ koju je organizovao Centar za monitoring i istraživanje (CeMI), u saradnji sa Asocijacijom za demokratske inicijative (ADI) Sarajevo i Transparentnost Srbija, održana 24.10.2018. godine u Podgorici.

Regionalnoj konferenciji su prisustvovali predstavnici/ce tužilaštava i sudova iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Srbije. Nakon uvodnih izlaganja, predstavnici/ce sudova i tužilaštava iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Srbije su imali priliku diskutovati o radu nadležnih institucija u provođenju finansijskih istraga, kao i mogućim budućim rješenjima problema i izazova sa koj ima se svakodnevno suočavaju. Za više informacija o finansijskim istragama u ove tri države, pogledajte sljedeći infografik: Infografik – finansijske istrage BiH, CG, SRB

Dodatno, nakon panela predstavljenje su studije „Finansijske istrage kao sredstvo u borbi protiv organizovanog kriminala, korupcije i pranja novca“. Studije sadrže analize pravnih okvira, primjene i rezultate postignute na polju realizacije borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije kroz sprovođenje finansijskih istraga u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Srbiji. Više o studijama možete pročitati ovdje.

Program rada završne regionalne konferencije možete preuzeti ovdje: Regionalna konferencija o finansijskim istragama – agenda final

Projekat „Jačanje kapaciteta istrage i krivičnog gonjenja u zemljama Zapadnog Balkana – finansijske istrage kao sredstvo za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije“ implementira Centar za monitoring i istraživanje (CeMI), u saradnji sa Asocijacijom za demokratske inicijative (ADI) Sarajevo i Transparentnost Srbija uz podršku Ambasade Kraljevine Holandije.

Final regional conference “Financial investigations in Bosnia and Herzegovina, Montenegro and Serbia” Podgorica, October 24, 2018
Final regional conference “Financial investigations in Bosnia and Herzegovina, Montenegro and Serbia” organized by the Centre for Monitoring and Research (CeMI), in cooperation with the Association for Democratic Initiatives (ADI) Sarajevo and Transparency Serbia, was held on October 24, 2018 in Podgorica.

The regional conference was attended by representatives of prosecutors’ offices and courts from Bosnia and Herzegovina, Montenegro and Serbia. After introductory presentations, representatives of courts and prosecutors’ offices from Bosnia and Herzegovina, Montenegro and Serbia had the opportunity to discuss the work of the competent institutions which conduct financial investigations, as well as possible future solutions to the problems and challenges that they face on a daily basis.

Additionally, after the panel, the studies “Financial investigations as a tool in the fight against organized crime, corruption and money laundering” were presented. The studies include analyses of legal frameworks, application and results achieved in the fight against organized crime and corruption through conducting financial investigations in Bosnia and Herzegovina, Montenegro and Serbia. You can read more about the studies here.

The project “Strengthening Investigation and Prosecution Capacities in the Western Balkan Countries – Financial Investigations as a Tool to Combat Organized Crime and Corruption” is being implemented by the Centre for Monitoring and Research (CeMI), in cooperation with the Association for Democratic Initiatives (ADI) Sarajevo and Transparency Serbia, with support of the Embassy of the Kingdom of the Netherlands.

 

 

This entry was posted in Novosti. Bookmark the permalink.

Comments are closed.