Studije „Finansijske istrage kao sredstvo u borbi protiv organizovanog kriminala, korupcije i pranja novca“ – komparativna analiza Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Srbije / Studies “Financial investigations as a tool in the fight against organized crime, corruption and money laundering” – comparative analysis of Bosnia and Herzegovina, Montenegro and Serbia

Organizovani kriminal se u teoriji ističe kao forma koja se najbrže transformiše, te radi toga predstavlja poseban izazov svim društvima i institucijama. Kao jedno od najefikasnijih sredstava u borbi protiv organizovanog kriminala svakako je sprovođenje finansijskih istraga. Stoga, Centar za monitoring i istraživanje (CeMI) Crna Gora, u saradnji sa Asocijacijom za demokratske inicijative (ADI) Sarajevo i Transparentnost Srbija, izradili su studije „Finansijske istrage kao sredstvo u borbi protiv organizovanog kriminala, korupcije i pranja novca“.

Studije predstavljaju komparativnu analizu pravnih okvira, primjene i rezultate postignute u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije kroz sprovođenje finansijskih istraga u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Srbiji. Posebno je vrijedno istaknuti preporuke i zaključke kojima autori žele predložiti poboljšanje trenutnog stanja. Sve tri studije je moguće posmatrati pojedinačno, ali i u cjelini kao komparativna analiza i razmjena iskustava u polju finansijskih istraga u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Srbiji.

Studije u PDF formatu možete preuzeti ovdje: Studija – Finansijske istrage kao sredstvo u borbi protiv organizovanog kriminala, korupcije i pranja novca (BiH,CG, SRB)

Studije su izrađene u sklopu projekta „Jačanje kapaciteta istrage i krivičnog gonjenja u zemljama Zapadnog Balkana – finansijske istrage kao sredstvo za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije,“ kojeg implementira Centar za monitoring i istraživanje (CeMI), u saradnji sa Asocijacijom za demokratske inicijative (ADI) Sarajevo i Transparentnost Srbija uz podršku Ambasade Kraljevine Holandije.

Studies “Financial investigations as a tool in the fight against organized crime, corruption and money laundering” – comparative analysis of Bosnia and Herzegovina, Montenegro and Serbia

Organized crime, in theory, stands out as the most rapidly transforming form, and therefore represents a particular challenge for all societies and institutions. One of the most effective means of combating organized crime are financial investigations. Therefore, the Centre for Monitoring and Research (CeMI) Montenegro, in cooperation with the Association for Democratic Initiatives (ADI) Sarajevo and Transparency Serbia, prepared the studies “Financial investigation as a tool to combat organized crime, corruption and money laundering”.

The studies represent a comparative analysis of legal frameworks, application and results achieved in the fight against organized crime and corruption through conducting of financial investigations in Bosnia and Herzegovina, Montenegro and Serbia. It is particularly worthwhile to highlight the recommendations and conclusions that the authors want to propose to improve the current situation. All three studies can be read individually, but also in together as a comparative analysis and exchange of experiences in the field of financial investigations in Bosnia and Herzegovina, Montenegro and Serbia.

The studies were published as part of the project “Strengthening Investigation and Prosecution Capacities in the Western Balkan Countries – Financial Investigations as a Tool to Combat Organized Crime and Corruption” which is being implemented by the Centre for Monitoring and Research (CeMI), in cooperation with the Association for Democratic Initiatives (ADI) Sarajevo and Transparency Serbia, with support of the Embassy of the Kingdom of the Netherlands.

This entry was posted in Novosti, Publikacije. Bookmark the permalink.

Comments are closed.