Trening „Zločin iz mržnje i govor mržnje“, Mostar, 09.11.2018. godine / Training “Hate Crime and Hate Speech”, Mostar, November 09, 2018

Asocijacija za demokratske inicijative (ADI) Sarajevo, u saradnji sa Pravnim fakultetom Univerziteta „Džemal Bijedić“ Mostar 09.11.2018. godine u prostorijama Pravnog fakulteta održala je trening za studente/ice treće godine na temu „Zločin iz mržnje i govor mržnje“.

Za vrijeme treninga, učesnici/ce su imali priliku upoznati se sa definicijom govora mržnje i zločina iz mržnje, govorom mržnje u kontekstu Bosne i Hercegovine, primjerima govora mržnje i zločina iz mržnje, pravnim regulisanjem govora iz mržnje i zločina iz mržnje u kaznenom zakonodavstvu, kako i kome prijaviti govor iz mržnje i zločin iz mržnje, preprekama o procesuiranju, itd.

Trening je održan u sklopu projekta „Borba protiv govora mržnje i zločina iz mržnje“ pod pokroviteljstvom međunarodne organizacije za zaštitu ljudskih prava Civil Rights Defenders.


Training “Hate Crime and Hate Speech”, Mostar, November 09, 2018

On November 09, 2018, Association for Democratic Initiatives (ADI) Sarajevo, in cooperation with the Faculty of Law, University “Džemal Bijedić” Mostar in the premises of the Faculty of law, held a third training for the third-year students on the topic “Hate crime and hate speech”.

During the training, the participants had the opportunity to get acquainted with the definition of hate speech and hate crime, hate speech in the context of Bosnia and Herzegovina, examples of hate speech and hate crime, legal regulation of hate speech and hate crime in criminal law, how and to whom to report hate speech and hate crime, obstacles to processing, etc.

The training was held within the project ” Fighting against Hate Speech and Hate Crime ” with the support of the international human rights organization Civil Rights Defenders.

This entry was posted in Novosti. Bookmark the permalink.

Comments are closed.