Projekat “Borba protiv govora mržnje i zločina iz mržnje”

Šestu godinu za redom Asocijacija za demokratske inicijative (ADI) nastavlja sa realizacijom projekta “Borba protiv govora mržnje i zločina iz mržnje”. U 2018. godini kao i prethodnih godina ADI će nastaviti sa organizacijom projektnih aktivnosti – okrugli stolovi, info sesije, treninzi, kao i sa monitoringom suđenja za zločine počinjene iz mržnje. Ciljna grupa i ove godine su sve skupine direktno pogođene ovim problemom, a to su prije svega povratnici i raseljene osobe, žene, Romi, LGBT osobe, osobe sa invaliditetom. Kroz realizaciju projektnih aktivnosti građani će biti bolje informisani o uzrocima i posljedicama zločina iz mržnje u svojim zajednicama, te koje su mjere koje je potrebno poduzeti kako bi se broj ovih zločina smanjio. Također, projekat će doprinijeti povećanju kapaciteta studenata prava i novinarstva, nevladinih organizacija, žena, lokalnih vlasti i građana o praćenju i adekvatnom izvještavanju o zločinima počinjenim iz mržnje.

Period implementacije projekta: 01/01/2018 – 31/12/2018

Projekat se realizira od 2013. godine pod pokroviteljstvom međunarodne organizacije za zaštitu ljudskih prava Civil Rights Defenders.

Factsheet projekta možete preuzeti ovdje.

 

Project “Fighting against Hate Speech and Hate Crime”

For the sixth year, the Association for Democratic Initiatives (ADI) continues the realization of the project “Fighting against hate speech and hate crime”. In 2018, as in previous years, ADI will continue to organize project activities – round tables, info sessions, trainings, as well as monitoring of trials for hate crimes. Target groups this year, as in previous years, are primarily returnees and displaced persons, women, Roma, LGBT people, people with disabilities. Through the implementation of project activities, citizens will be better informed about the causes and consequences of hate crimes in their communities, and what are the measures that need to be taken to reduce the number of these crimes. Also, the project will contribute to increase of the capacity of law students and journalists, non-governmental organizations, women, local authorities and citizens to monitor and report on hate crimes adequately.

Implementation period of the project: January 01, 2018 – December 31, 2018

The project is being implemented since 2013 with the support of the international organization for the protection of human rights, the Civil Rights Defenders.

Project factsheet can be downloaded here.

 

This entry was posted in Projekti. Bookmark the permalink.

Comments are closed.