Projekat “Unaprjeđenje pristupa privrednim sudovima u Bosni i Hercegovini, Izrada i distribucija Vodiča za samozastupanje za mikro, mala i srednja preduzeća (MMSP)” / Project „Improving Commercial Justice in Bosnia and Herzegovina, Develop and Disseminate A Self-Representation Guide for Micro, Small and Medium-sized Enterprises (MSMEs)“

U februaru 2019. godine, Asocijacija za demokratske inicijative, u saradnji sa Udruženjem poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine (UPFBiH) i Unijom udruženja poslodavaca Republike Srpske (UUPRS), je započela sprovođenje projekta pod nazivom “Unaprjeđenje pristupa privrednim sudovima u Bosni i Hercegovini, Razvijanje i distribucija Vodiča za samozastupanje za mikro, mala i srednja preduzeća (MMSP)”.

Glavni cilj projekta je izrada i distribucija Vodiča za samozastupanje za MMSP u FBiH i Vodiča za samozastupanje za MMSP u RS. Kako bi ispunili navedeni cilj projekta, planirane su sljedeće aktivnosti:

 • Konsultacije (individualne i grupne) sa relevantnim zainteresovanim stranama, uključujući nevladine organizacije, sudove, advokate, poslovne subjekte, privredne komore, advokatske komore itd., o strukturi, ključnim porukama, sadržaju i stilu vodiča,
 • Priprema nacrta sadržaja Vodiča na osnovu zaključaka konsultacija sa zainteresovanim stranama,
 • Održavanje 5 fokus grupa (3 u FBiH, 2 u RS) i predstaviti sadržaj Vodiča zainteresiranim stranama za dodatne komentare, sugestije i prijedloge,
 • Izrada završne verzije Vodiča za FBiH i RS,
 • Uspostavljanje Linije za pomoć (Help Line) za MMSP u FBiH i RS,
 • Izrada promotivnog plana Vodiča,
 • Održavanje 2 okrugla stola (jedan u FBiH, jedan u RS) u svrhu promovisanja Vodiča,
 • Izrada kratkih promotivnih video spotova za promociju Vodiča,
 • Revizija Vodiča nakon 12 mjeseci kako bi Vodiči bili relevantni, ažurirani i korisni za MMSP, na osnovu komentara i sugestija prikupljenih na prethodnim aktivnostima, kao i izmjena i dopuna zakona.

Period implementacije projekta: 04/02/2019 – 30/01/2020

Projekat je podržan od strane Svjetske banke, a finansiran od strane Vlade Velike Britanije.

Factsheet projekta možete preuzeti ovdje.

Project „Improving Commercial Justice in Bosnia and Herzegovina, Develop and Disseminate A Self-Representation Guide for Micro, Small and Medium-sized Enterprises (MSMEs)“

Project „Improving Commercial Justice in Bosnia and Herzegovina, Develop and Disseminate A Self-Representation Guide for Micro, Small and Medium-sized Enterprises (MSMEs)“

In February 2019, Association for Democratic Initiatives (ADI), in cooperation with the Association of Employers of Federation of FBiH (UPFBiH) and Union of Employers’ Associations of Republika Srpska (UUPRS), started implementing a project „Improving Commercial Justice in Bosnia and Herzegovina, Develop and Disseminate A Self-Representation Guide for Micro, Small and Medium-sized Enterprises (MSMEs)“.

The main goal of the project is to develop and disseminate a self-representation guide for MSMEs in FBiH and in RS. In order to fulfill the main goal of the project, the following activities will be implemented:

 • Consultations (individual and group consultations) with relevant stakeholders, including NGOs, courts, lawyers, businesses, chambers of commerce, bar associations etc., on the approach, structure, key messages, contents and style of the Guides,
 • Outline of the Guides in English based on the findings during consultations with stakeholders,
 • 5 focus groups (3 in the FBiH, 2 in the RS) and present the Guides’ outline to stakeholders for additional comments and suggestions,
 • Prepare the final version of the Guides for FBiH and RS,
 • Establish and maintain a help line for MSMEs in FBiH and RS,
 • Develop a promotion plan for the Guides,
 • 2 round tables (one in FBiH and one in RS) for promotion of the Guides,
 • Prepare short video spots for promotion of the Guides,
 • Review of the Guides to ensure that it remains relevant, updated and useful for the stakeholders, based on received suggestions during previous project activities, and legislative changes and amendments.

Implementation period of the project: February 4, 2019 – January 30, 2020

The project is supported by the World Bank, and financed by the Government of the United Kingdom.

Project factsheet can be downloaded here.

This entry was posted in Projekti. Bookmark the permalink.

Comments are closed.