Mapa zločina iz mržnje/govora mržnje

Mapa zločina iz mržnje/govora mržnje je godišnji prikaz  podataka o krivičnim djelima koji sadržavaju osnove sumnje da su počinjena krivična djela zločin iz mržnje. Prikupljeni podaci su preuzeti sa internet portala u BiH.

”krivično djelo + predrasuda kao motiv = krivično djelo počinjeno iz mržnje”

Comments are closed.