Predstavljanje Smjernica i javno zagovaranje

4 Maja, 2023 / Komentari isključeni za Predstavljanje Smjernica i javno zagovaranje

Vijesti

Dana 04.05.2023. godine, u okviru projekta Doprinos akademske zajednice zaštiti ljudskih prava u BiH koji implementiraju Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment i Asocijacija za demokratske inicijative, uz finansijsku podršku Evropske unije, u Tuzli je održana radionica pod nazivom Predstavljanje smjernica i javno zagovaranje.

Predstavljanju smjernica za postupanje bezbjednosnih institucija u skladu sa obezbjeđenjem zaštite prava na slobodu mišljenja i izražavanja, prava na slobodu mirnog okupljanja i prava na slobodu kretanja su prisustvovali predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona i Policije Brčko distrikta.

Set od pet smјernica razvijen je u sklopu projekta u cilju unapređenja politike zaštite ljudskog prava na slobodu mišljenja i izražavanja, ljudskog prava na slobodu mirnog okupljanja i ljudskog prava na slobodu kretanja u Bosni i Hercegovini. Ovim putem izvršena  su obimna kvantitativna i kvalitativna istraživanja domaćeg pravnog okvira i prakse postupanja bezbjednosnih institucija, a prije svega policije i sudova, te su identifikovani i mapirani određeni nedostaci i nedorečenosti domaće regulative, kao i nedostaci internih procedura i uputstava za postupanje ovih institucija, što je u prethodnom periodu rezultiralo znatnim brojem institucionalnog kršenja tri navedena ljudska prava.

U cilju unapređenja stanja na ovom polju, te povećanja nivoa zaštite datih ljudskih prava izrađen je set smjernica za postupanje bezbjednosnih instucija koji obuhvata:

  1. Smjernice za primjenu policijskih ovlašćenja u slučajevima mirnog okupljanja;
  2. Smjernice za upotrebu sredstava sile prema učiniocima prekršaja iz oblasti javnog reda i mira;
  3. Smjernice za praktikovanje vještina pravničkog rezonovanja i argumentacije;
  4. Smjernice za otkrivanje i dokazivanje tzv. lažnih vijesti;
  5. Smjernice za implementaciju prakse Evropskog suda za ljudska prava u radu bezbjednostnih institucija (policije i sudova) o pitanju slobode mišljenja i izražavanja, slobode mirnog okupljanja i slobode kretanja.

U okviru zagovaranja sa učesnicima radionice još jednom je ukazano u kojim segmentima je neophodno izvršiti usklađivanje zakona o javnom redu i miru i zakona o mirnom okupljanju građana sa Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda i njenim protokolima kao i praksom Evropskog suda za ljudska prava.