Promotivni film – Vodič za samozastupanje za mikro, mala i srednja preduzeća u Federaciji Bosne i Hercegovine

20 Marta, 2020 Svi pravni subjekti se, bez obzira na njihovu veličinu, mogu suočiti s problemom koji se treba riješiti sudskim putem. Zakonski propisi daju mogućnost samostalnog zastupanja i ne...

Written by:

20 Marta, 2020 / Comments (0)

Promotivni film – Vodič za samozastupanje za mikro, mala i srednja preduzeća u Republici Srpskoj

25 Februara, 2020 Svi pravni subjekti se, bez obzira na njihovu veličinu, mogu suočiti s problemom koji se treba riješiti sudskim putem. Zakonski propisi daju mogućnost samostalnog zastupanja i ne...

Written by:

25 Februara, 2020 / Comments (0)

Tužilaštvo za građane – osumnjičeni, optuženi

4 Novembra, 2018 Ko može biti osumnjičeni? Ko može biti optuženi? Šta možete uraditi kada vas pozovu kao osumnjičenog, odnosno uhapse? Morate li angažirati advokata? Šta će se desiti ako želite,...

Written by:

4 Novembra, 2018 / Komentari isključeni za Tužilaštvo za građane – osumnjičeni, optuženi

Tužilaštvo za građane – svjedok, žrtva

4 Novembra, 2018 Ko može biti svjedok? Šta uraditi ukoliko primite poziv za svjedočenje? Kako teče postupak davanja iskaza? Mogu li dobiti status zaštićenog svjedoka? Koja prava imam kao svjedok ili...

Written by:

4 Novembra, 2018 / Komentari isključeni za Tužilaštvo za građane – svjedok, žrtva

Tužilaštvo za građane – prijavitelj

3 Novembra, 2018 Ko može podnijeti krivičnu prijavu? Kome i kako se podnosi krivična prijava? Šta se navodi u prijavi? Šta se dalje dešava sa krivičnom prijavom? Šta su istražne radnje, ko i kada...

Written by:

3 Novembra, 2018 / Komentari isključeni za Tužilaštvo za građane – prijavitelj

Tužilaštvo za građane

3 Novembra, 2018 Zašto prijaviti krivično djelo? Ko može podnijeti krivičnu prijavu? Odgovore na ova pitanja možete pronaći u filmu “Tužilaštvo za građane”. Film su priredili Asocijacija za...

Written by:

3 Novembra, 2018 / Komentari isključeni za Tužilaštvo za građane

Finansijske istrage u slučajevima pranja novca, 28.06.2018. Sarajevo

23 Jula, 2018 Organizovani kriminal se u teoriji ističe kao forma koja se najbrže transformiše, te radi toga predstavlja poseban izazov svim društvima i institucijama. Kao jedno od najefikasnijih...

Written by:

23 Jula, 2018 / Komentari isključeni za Finansijske istrage u slučajevima pranja novca, 28.06.2018. Sarajevo

Borba protiv krivičnih djela počinjenih iz mržnje u BiH

22 Decembra, 2017 Film je nastao u okviru projekta “Borba protiv govora mržnje i zločina iz mržnje” i ima za cilj pružiti informacije o specifičnostima govora i zločina iz mržnje, šta je to govor...

Written by:

22 Decembra, 2017 / Komentari isključeni za Borba protiv krivičnih djela počinjenih iz mržnje u BiH

Zločini iz mržnje –Hatbrott

5 Januara, 2017 Filmen “Hatbrott” är uppdelad i två delar. Den första  delen är i utbildningssyfte som i detalj beskriver hur man kan känna igen hatbrott, vem hatbrott ska rapporteras till och...

Written by:

5 Januara, 2017 / Komentari isključeni za Zločini iz mržnje –Hatbrott

Zločini iz mržnje – priča 3 – manjine

5 Januara, 2017 Film “Zločini iz mržnje” sastoji se od edukativnog dijela koji detaljno opisuje kako prepoznati zločin iz mržnje, kome prijaviti, kako djelovati u borbi protiv zločina iz...

Written by:

5 Januara, 2017 / Komentari isključeni za Zločini iz mržnje – priča 3 – manjine