Javno zagovaranje

5 Maja, 2023 / Komentari isključeni za Javno zagovaranje

Vijesti

Dana 05.05.2023. godine, u Istočnom Novom Sarajevu održana je radionica Predstavljanje smjernica i javno zagovaranje, u okviru projekta Doprinos akademske zajednice zaštiti ljudskih prava u BiH, kojoj su prisustvovali predstavnici MUP-a Sarajevo, MUP-a Zapadnohercegovačkog kantona i MUP-a Kantona 10 – Livno.

Na početku radionice i dijela koji se odnosi na zagovarački dio napravljena je retrospektiva urađenog u okviru projekta a koja se odnosi na izrađene nacrte Zakona o javnom redu i miru i Zakona o mirnom okupljanju građana MUP-a Kantona 10 – Livno, gdje je istaknuta dobra saradnja i podrška na izradi zakona ostvarena kroz projekt sa ovom policijskom agencijom.

Takođe, sa predstavnicima MUP-a Kantona Sarajevo su razmijenjene informacije u pogledu urađenog na donošenju novih Zakona o javnom redu i miru i Zakona o mirnom okupljanju građana, evropskim standardima iz oblasti ljudskih prava koji su ugrađeni u nacrtre ovih zakona, kao i izazovima s kojima se susreli predstavnici ovog MUP-a. Posebno interesovanje predstavnika ovog ministarstva je iskazano u pogledu spontanih okupljanja koja su zaštićena Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, kao i praksom Evropskog suda za ljudska prava. Kanton Sarajevo je kanton sa najvećim brojem okupljanja građana u Bosni i Hercegovini i jako je bitno da policijski službenici promijene svijest, a samim tim i postupke koji će biti u skladu sa evropskim tekovinama i zaštitom prava na slobodu mišljenja i izražavanja, prava na slobodu mirnog okupljanja i prava na slobodu kretanja.

Predstavnik MUP-a Zapadnohercegovačkog kantona je u okviru radionice i procesa zagovaranja podstaknut da podrži inicijtive koje su putem projekta adresirane ovom ministarstu uz ukazivanje na neophodnost uskalađivanja zakona sa evropskim tekovinama uz isticanje ključnih pitanja koja bi trebalo da budu što prije riješena na sistemski način, tj. kroz donošenje novih Zakona o javnom redu i miru i Zakona o mirnom okupljanju građana.

U drugom dijelu radionice predstavljen je set od pet smiјernica, razvijen u sklopu projekta u cilju unapređenja politike zaštite ljudskog prava na slobodu mišljenja i izražavanja, ljudskog prava na slobodu mirnog okupljanja i ljudskog prava na slobodu kretanja u Bosni i Hercegovini.

Projekat Doprinos akademske zajednice zaštiti ljudskih prava u BiH implementiraju Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment i Asocijacija za demokratske inicijative, uz finansijsku podršku Evropske unije.