Oštra osuda zabrane kretanja osoba u pokretu u Unsko – sanskom kantonu

21 Avgusta, 2020 Upućujemo oštar apel vlastima Unsko-sanskog kantona (USK), Vladi Bosne i Hercegovine i Ministarsvu sigurnosti Bosne i Hercegovine vezano za sastanak Operativne grupe za koordiniranje...

Written by:

21 Avgusta, 2020 / Komentari isključeni za Oštra osuda zabrane kretanja osoba u pokretu u Unsko – sanskom kantonu

Pozivamo vas da posjetite web stranicu USAID projekta Snaga lokalnog!

6 Jula, 2020 Web stranica www.snagalokalnog.ba predstavlja centralno mjesto i resursni centar u okviru  kojeg će organizacije civilnog društva, institucije vlasti, poslovni sektor, građani i...

Written by:

6 Jula, 2020 / Komentari isključeni za Pozivamo vas da posjetite web stranicu USAID projekta Snaga lokalnog!

Godišnji izvještaj Asocijacije za demokratske inicijative za 2019. godinu

30 Aprila, 2020 Godišnji izvještaj Asocijacije za demokratske inicijative za 2019. godinu namijenjen je široj javnosti, donatorima, partnerima i članovima, te sadrži detaljne opise projekata i...

Written by:

30 Aprila, 2020 / Komentari isključeni za Godišnji izvještaj Asocijacije za demokratske inicijative za 2019. godinu

Apel institucijama Bosne i Hercegovine u situaciji kada je proglašeno stanje nesreće/opšte opasnosti: Hitno obratiti posebnu pažnju na ranjive kategorije, sa akcentom na osobe u pokretu!

27 Marta, 2020 Bosna i Hercegovina svakodnevno donosi mjere u cilju suzbijanja pandemije izazvane Corona virusom. Podržavamo mjere koje će doprinijeti smanjenju broja oboljelih i sačuvati živote...

Written by:

27 Marta, 2020 / Comments (0)

Apel građanima i građankama: Poziv na mržnju i nasilje prema osobama koje krše izrečene mjere samoizolacije nije rješenje!

24 Marta, 2020 Objavljivanje spiskova imena i prezimena osoba koje nisu poštovale izrečene im mjere samoizolacije, od strane značajnog broja medija u Bosni i Hercegovini, uzrokovalo je porast govora...

Written by:

24 Marta, 2020 / Comments (0)

Promotivni film – Vodič za samozastupanje za mikro, mala i srednja preduzeća u Federaciji Bosne i Hercegovine

20 Marta, 2020 Svi pravni subjekti se, bez obzira na njihovu veličinu, mogu suočiti s problemom koji se treba riješiti sudskim putem. Zakonski propisi daju mogućnost samostalnog zastupanja i ne...

Written by:

20 Marta, 2020 / Comments (0)

Distribucija Vodiča za samozastupanje za mikro, mala i srednja preduzeća

6 Marta, 2020 U periodu od 27.01.2020. – 06.03.2020. godine, Asocijacija za demokratske inicijative (ADI) je vršila distribuciju Vodiča za samozastupanje za mikro, mala i srednja preduzeća u FBiH i...

Written by:

6 Marta, 2020 / Comments (0)

Promotivni film – Vodič za samozastupanje za mikro, mala i srednja preduzeća u Republici Srpskoj

25 Februara, 2020 Svi pravni subjekti se, bez obzira na njihovu veličinu, mogu suočiti s problemom koji se treba riješiti sudskim putem. Zakonski propisi daju mogućnost samostalnog zastupanja i ne...

Written by:

25 Februara, 2020 / Comments (0)

Vodič za samozastupanje za mikro, mala i srednja preduzeća

27 Januara, 2020 Prema Izvještaju o investicijskom okruženju 2016 (Investment Climate Statement), investitore odvraća određeni broj prepreka, među kojima su i kompleksni pravni i zakonodavni okviri,...

Written by:

27 Januara, 2020 / Comments (0)

Godišnji izvještaj Asocijacije za demokratske inicijative za 2018. godinu

30 Aprila, 2019 Godišnji izvještaj Asocijacije za demokratske inicijative za 2018. godinu namijenjen je široj javnosti, donatorima, partnerima i članovima, te sadrži detaljne opise projekata i...

Written by:

30 Aprila, 2019 / Comments (0)