U Banjoj Luci održano predstavljanje Izvještaja o borbi za ljudska  prava u Bosni i Hercegovini

14 Septembra, 2022 / Komentari isključeni za U Banjoj Luci održano predstavljanje Izvještaja o borbi za ljudska  prava u Bosni i Hercegovini

Vijesti

U prostorijama PIM Univerziteta, u Banjoj Luci je 9. septembra 2022. godine održano predstavljanje Izvještaja o borbi za ljudska prava u Bosni i Hercegovini. Na drugom javnom predstavljanju Izvještaja, koji je urađen u sklopu projekta Doprinos akademske zajednice zaštiti ljudskih prava u Bosni i Hercegovini koji u partnerstvu realizuju PIM Univerzitet, Asocijacija za demokratske inicijative, uz finansijsku podršku Evropske komisije, učešče su uzeli predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona, Posavskog kantona, Policije Brčko distrikta i Opštinskog suda u Prijedoru, i dr.

Prof. dr Veljko Turanjanin, rukovodilac projekta, upoznao je prisutne sa ciljevima ovog Izvještaja, te metodologijom prema kojoj je isti izrađen. Autor Izvještaja prof. dr Aleksandar Ivanović, profesor Pravnog fakulteta u Lukavici predstavio je identifikovane nedostatke domaćeg pravnog okvira u odnosu na Evropsku konvenciju o zaštiti ljudskih prava. S tim u vezi, posebno je ukazao na problem preširokog određenja definicije javnog mjesta u prekršajnoj oblasti javni red i mir na nivou entiteta Republike Srpske, te problem nepreciznog određenja odredaba prekršaja Svađa, vika, vriska i nepristojno ponašanje u prekršajnoj oblasti javni red i mir, te prekršaja Vrijeđanje na nivou ovog entiteta. Takođe, ukazao je i na problem postojanja krivičnog djela za povrede ugleda entiteta Republike Srpske, koje je u direktnoj suprotnosti sa odredbama člana 10 Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda te praksom Evropskog suda za ljudska prava. Uz ovo, istaknute su i neusaglašenosti prekršajno-pravne oblasi javnih okupljanja u entitetu Republike Srpske sa članom 11 Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda te praksom Evropskog suda za ljudska prava. Kada je u pitanju pravo na slobodu kretanja ukazao je na nepostojanje adekvatne prekršajno-pravne i krivično-pravne zaštite prava na slobodu kretanja na nivou Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.

Član radne grupe CAHR projekta, dr Mladen Jeličić, sudija Prekršajnog suda u Šapcu iznio je svoja iskustva u zagovaranju harmonizacije domaćeg pravnog okvira, kao i postupanja bezbjednosnih institucija, sa evropskim standardima zaštite ljuskih prava. S tim u vezi, sa predstavnicima navedenih institucija diskutovano je o problemu kvaliteta pravnih normi sa posebnim akcentom na element predvidljivosti zabranjenog ponašanja. Pored ovoga ukazano je na neophodnost konstantne edukacije policijskih službenika iz oblasti vještine navođenja opisa činjeničnog stanja prekršaja u prekršajnom nalogu, odnosno zahtjevu za pokretanje prekršajnog postupka. Naposlijetku, uz analizu slučaja neadekvatnog postupanja i neadekvatne primjene sile prema učesnicima mirnog okupljanja u okolini Livna koji se dogodio krajem septembra mjeseca tekuće godine,  ukazano je na najosjetljivija pitanja u domenu primjene policijskih ovlašćenja prema učesnicima mirnih okupljanja, te nužnosti edukacije policijskih službenika iz domena zaštite ljudskog prava na slobodu mrinog okupljanja.

Tekst izvještaja je dostupan ovdje: