Predstavljanje smjernica i javno zagovaranje u Bihaću

17 Maja, 2023 / Komentari isključeni za Predstavljanje smjernica i javno zagovaranje u Bihaću

Vijesti

Dana 11.05.2023. godine, u Bihaću je održana radionica na kojoj su predstavljene smjernice i održano javno zagovaranje, u okviru projekta Doprinos akademske zajednice u zaštiti ljudskih prava u BiH, na kojoj su učešće uzeli predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona.

Na samom početku, a sa ciljem zagovaranja uspostavljanja internih procedura postupanja policijskih službenika u skladu sa principom poštovanja tri ljudska prava koja su u fokusu ove intervencije, u situacijama kada postoji potreba i za policijskom intervencijom zarad zaštite javnog reda i mira, neometanog odvijanja saobraćaja i sličnih zaštićenih vrijednosti, najprije je ukazano na sam značaj koji pravo na slobodu izražavanja, pravo na slobodu kretanja i pravo na slobodu mirnog okupljanja imaju za demokratiju u jednoj društvenoj zajednici. U ovom dijelu radionice, policijski službenici su upoznati sa evropskim standardima, a pogotovo praksom Evropskog suda za ljudska prava u odnosu na postupanje policije kojima su grubo prekršena ova tri prava. 

Nakon uvođenja u evropske standarde postupanja policije u odnosu na zaštitu tri naprijed navedena prava, apostrofirani su zajednički napori Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona i ekspertske radne grupe projekta na izradi nacrta novih zakonskih rješenja u prekršajnim oblastima javnog reda i mira i mirnih okupljanja, a sa ciljem harmonizacije domaćeg zakonodavstva sa evropskim standardima u ovim oblastima.

Posebno je ukazano na problem uopštenosti i nepreciznosti pojedinih odredbi iz navedenih pravnih oblasti, kao i suprotnosti sa odredbama Evropske konvencije u zaštiti ljudskih prava, koji vrlo često dovode do toga da prilikom korišćenja diskrecionog ovlašćenja da procijeni na koji način će postupiti, policijski službenik načini grešku i preduzme mjeru ili radnju kojom direktno atakuje na navedena ljudska prava. Ukazano je i na važnost usvajanja sadržaja smjernica koje su izrađene u sklopu projekta i njihovo institucionalizovanje u formalne procedure postupanja, koje bi, prije svega, trebalo da smanje mogućnost za pojavu institucionalnog kršenja ljudskih prava od strane policije, te garanciju većeg nivoa zaštite ljudskih prava građana Bosne i Hercegovine.

Nakon prezentovanja sadržaja smjernica, uslijedila je analiza problemskih situacija iz prakse policijkih službenika MUP-a Unsko-sanskog kantona, pri čemu su se posebno istakle kao izazovne situacije postupanja po prekršajima koje su propisale opštinske vlasti a kojima se ograničava pravo na slobodu govora na internetu; situacije u kojima građani snimaju policijske službenike u smislu prava na informisanje javnosti; situacije u kojima se policijskim službenicima upućuju uvredljive i pogrdne riječi prilikom intervencije, kao i situacije postupanja policijskih službenika u situacijama neodobrenih, a ipak održanih mirnih okupljanja.

Projekat Doprinos akademske zajednice zaštiti ljudskih prava u BiH implementiraju Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment i Asocijacija za demokratske inicijative, uz finansijsku podršku Evropske unije.