Predstavljanje Smjernica za postupanje bezbjednosnih institucija u skladu sa obezbjeđenjem zaštite prava na slobodu mišljenja i izražavanja, prava na slobodu mirnog okupljanja i prava na slobodu kretanja

30 Juna, 2023 Set od pet smјernica razvijen je u sklopu projekta Doprinos akademske zajednice zaštiti ljudskih prava u Bosni i Hercegovini (CAHR projekat) koji Univerzitet za poslovni inženjering i...

Written by:

30 Juna, 2023 / Komentari isključeni za Predstavljanje Smjernica za postupanje bezbjednosnih institucija u skladu sa obezbjeđenjem zaštite prava na slobodu mišljenja i izražavanja, prava na slobodu mirnog okupljanja i prava na slobodu kretanja

Izvještaj o borbi za ljudska prava u Bosni i Hercegovini

1 Augusta, 2022 U sklopu projekta ,,Doprinos akademske zajednice zaštiti ljudskih prava u Bosni i Hercegovini” koji realizuje Pravni fakultet u Lukavici Univerziteta za poslovni inženjering i...

Written by:

1 Augusta, 2022 / Komentari isključeni za Izvještaj o borbi za ljudska prava u Bosni i Hercegovini

Institucionalna kršenja ljudskih prava u Bosni i Hercegovini

31 Augusta, 2021 U sklopu projekta ,,Doprinos akademske zajednice zaštiti ljudskih prava u Bosni i Hercegovini”, izrađena je ,,Studija mapiranja institucionalnog kršenja ljudskih prava u Bosni i...

Written by:

31 Augusta, 2021 / Komentari isključeni za Institucionalna kršenja ljudskih prava u Bosni i Hercegovini

Vodič za samozastupanje za mikro, mala i srednja preduzeća – Drugo izdanje

31 Maja, 2021 U 2019. godini, Asocijacija za demokratske inicijative (ADI), uz suradnju sa Udruženjem poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine (UPFBiH) i Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske...

Written by:

31 Maja, 2021 / Komentari isključeni za Vodič za samozastupanje za mikro, mala i srednja preduzeća – Drugo izdanje

Vodič za samozastupanje za mikro, mala i srednja preduzeća

27 Januara, 2020 Prema Izvještaju o investicijskom okruženju 2016 (Investment Climate Statement), investitore odvraća određeni broj prepreka, među kojima su i kompleksni pravni i zakonodavni okviri,...

Written by:

27 Januara, 2020 / Comments (0)

Studija „Finansijske istrage kao sredstvo u borbi protiv organizovanog kriminala, korupcije i pranja novca“ – komparativna analiza Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Srbije

26 Oktobra, 2018 Organizovani kriminal se u teoriji ističe kao forma koja se najbrže transformiše, te radi toga predstavlja poseban izazov svim društvima i institucijama. Kao jedno od najefikasnijih...

Written by:

26 Oktobra, 2018 / Comments (0)

Brošura “Tužilaštvo za građane”

3 Septembra, 2018 S obzirom da građani u BiH nemaju visok stepen povjerenja u rad tužilaštava i da najveći broj informacija primaju kroz medije koji nisu uvijek dovoljno objektivni i tačni. Zatim,...

Written by:

3 Septembra, 2018 / Komentari isključeni za Brošura “Tužilaštvo za građane”

Priručnik „Situaciono testiranje diskriminacije – priručnik za aktiviste/kinje“

27 Marta, 2017 Priručnik „Situaciono testiranje diskriminacije – priručnik za aktiviste/knje“ objavljen je u okviru programa “Jednakost za sve: Koalicija organizacija civilnog društva u borbi...

Written by:

27 Marta, 2017 / Komentari isključeni za Priručnik „Situaciono testiranje diskriminacije – priručnik za aktiviste/kinje“

Bilten “Zajedno protiv širenja mržnje na internetu-lokalne zajednice sigurne zajednice”

18 Oktobra, 2016 Bilten sadrži informacije o realizovanim aktivnostima u okviru projekta „Zajedno protiv širenja mržnje na internetu – lokalne zajednice sigurne zajednice“. Aktivnosti projekta...

Written by:

18 Oktobra, 2016 / Komentari isključeni za Bilten “Zajedno protiv širenja mržnje na internetu-lokalne zajednice sigurne zajednice”

Bilten ”Zajedno protiv širenja mržnje na internetu”

31 Augusta, 2016 Helsinški odbor za ljudska prava u Republici Srpskoj u saradnji sa Asocijacijom za demokratske inicijative iz Sarajeva realizuje projekat “Zajedno protiv širenja mržnje na...

Written by:

31 Augusta, 2016 / Komentari isključeni za Bilten ”Zajedno protiv širenja mržnje na internetu”