Saradnja

22 Maja, 2006 / Comments (0)

Saradnja

Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine

Potpisivanjem Memoranduma o uspostavljanju mehanizama za praćenje i ocjenu provođenja Strategije za reformu sektora pravde u Bosni i Hercegovini (SRSP-a) sa Ministarstvom pravde BiH u januaru 2010. godine, utvrđena je odgovornost pet organizacija civilnog društva za sistematsko praćenje i ocjenu provedbe reformskih mjera i aktivnosti Akcionog plana Strategije za reformu sektora pravde u BiH.

Oslanjajući se na višegodišnje zagovaračko iskustvo u području demokratizacije i zaštite ljudskih prava, te poznavanje problematike u sektora pravde u BiH, Asocijacija za demokratske inicijative – ADI  zajedno sa Helsinškim komitetom za ljudska prava Bosne i Hercegovine – HK BiH, Udruženjem „Vaša prava Bosne i Hercegovine“, Biroom za ljudska prava Tuzla i Centrom civilnih inicijativa – CCI uključile su se u proces izvještavanja sa ciljem da doprinesu izgradnji nezavisnog i efikasnog pravosudnog sistema BiH, odgovornog prema svim građanima Bosne i Hercegovine, te usklađenog sa njihovim potrebama.

U tom pogledu, uspostavljanje mehanizma procjene i praćenja provedbe SRSP-a za organizacije civilnog društva je pokazatelj pozitivnih promjena i otvaranja institucija u sektoru pravde u BiH.

Zajednički izvještaji pomenutih pet OCD-a predstavljaju procjenu provedbe reformskih mjera i aktivnosti Akcionog plana SRSP-a od strane nadležnih institucija. Svaka se organizacija obavezala za praćenje provedbe SRSP u okviru pojedinog strateškog stuba, što se uvelike podudara s prioritetnim područjem djelovanja svake organizacije. ADI prati reformske aktivnosti vezane uz Stub 1 – Pravosuđe.

Zajednički izvještaji pet OCD dostupni su u okviru kategorije Publikacije.