Projekat “Političko osnaživanje žena” / Project “Women Political Empowerment”

US Embassy - LogoAsocijacija za demokratske inicijative Sarajevo, pod pokroviteljstvom U.S. Embassy Sarajevo, Bosnia and Herezgovina započela je realizaciju projekta pod nazivom “Političko osnaživanje žena”. Temeljni cilj programa je doprinos razvoju političkog osnaživanja žena. Specifični ciljevi projekta su: izgradnja političkog vodstva žena unutar glavnih političkih organizacija u Bosni i Hercegovini, izgradnja pozitivnog javnog imidža žena kao političkih lidera u Bosni i Hercegovini, doprinos rodno uravnoteženim procesima kreiranja politike unutar glavnih političkih organizacija u Bosni i Hercegovini, doprinos prioritizaciji pitanja političkih i ljudskih prava žena u cjelokupnom političkom programu u BiH.

Period implementacije projekta: 15/07/2014 – 15/01/2016
Projekat je podržan od strane U.S. Embassy Sarajevo, Bosnia and Herezgovina.

Project ”Women Political Empowerment”

US Embassy - LogoAssociation for Democratic Initiatives (ADI), with support of the U.S Embassy Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, have started the implementation of the project “Women Political Empowerment Program”. The general aim of the program is contribution to development of the political empowerment of women. The specific aims of the project are: building political leadership of women within main political organizations in BiH, contribute to a positive public image of women as political leaders in BiH, contribute to a gender-balanced policymaking within the main political organizations in BiH, and contribute to prioritize political issues and human rights regarding women in the overall political agenda in BiH.

The implementation period of the project: July 15, 2014 – January 15, 2016
The project is supported by the U.S Embassy Sarajevo, Bosnia and Herzegovina.

This entry was posted in Projekti. Bookmark the permalink.

Comments are closed.