Alternativni izvještaj o napretku Bosne i Hercegovine 2014.

25 Jula, 2014 / Komentari isključeni za Alternativni izvještaj o napretku Bosne i Hercegovine 2014.

Ostale publikacije Publikacije Vijesti

Alternativni izvještaj o napretku Bosne i Hercegovine na putu ka članstvu u Evropskoj uniji predstavlja zajednički napor više desetina osoba i organizacija, čiji je zajednički cilj bio da se iz ugla organizacija civilnog društva predstavi aktuelno stanje integracija Bosne i Hercegovine.

Asocijacija za demokratske inicijative je jedna od organizacija koja je učestvovala u izradi dijela izvještaja koji se odnosi na Vladavinu prava, gdje je pored dijela pravosuđe (2.1, str. 12) dala svoj doprinos izvještaju i u djelu Pristup pravdi, sa osvrtom na dugotrajne sudske postupke u BiH i ostvarivanje besplatne pravne pomoći u BiH (2.4, str. 18).

Izvještaj u cijelosti možete preuzeti na linku: Alternativni izvjestaj-2014_BHS