“Obuka jedinica lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini za korištenje pretpristupnih (IPA) fondova Evropske unije”

1 Marta, 2008 / Komentari isključeni za “Obuka jedinica lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini za korištenje pretpristupnih (IPA) fondova Evropske unije”

Projekti Vijesti

Projekat “Obuka jedinica lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini za korištenje pretpristupnih (IPA) fondova Evropske unije” nastao je zahvaljujući inicijativi članica Balkanske mreže za ljudska prava iz Bosne i Hercegovine. Konkretan povod za provedbu ovakvog projekta jesu pretpristupni fondovi koje može koristiti Bosna i Hercegovina, a dostupni su od marta 2008. godine, te istraživanje o osposobljenosti ljudskih resursa u bosanskohercegovačkim općinama za pripremu i implementaciju projekata.

Cilj projekta bio je pružiti adekvatnu obuku uposlenicima općina koji obavljaju poslove identifikacije, dizajniranja i formulacije projekata. Obuka se sastojala od  treninga u tri oblasti koje je neophodno poznavati kako bi općina mogla pristupiti procesu apliciranja za korištenje IPA fondova:

  • Upoznavanje sa pretpristupnim fondovima, namjena i karakter IPA fondova
  • Upravljanje projektnim ciklusom i izrada projekata prema postojećim dokumentima i formatima Evropske unije
  • Upoznavanje sa metodom logičkog pristupa i upotreba projektne matrice pri kreiranju i implementiranju projekta.

Četvrta faza projekta odnosila se na pisanje konkretnog prijedloga projekta i pomoć općini prilikom apliciranja za korištenje IPA fondova.

U okviru dugoročnog projekta edukacije jedinica lokalne samouprave, prva faza projekta je i finansijski podržana od strane Ambasade Kraljevine Velike Britanije. Asocijacija za demokratske inicijative (ADI) Sarajevo, u periodu od septembra 2007. do marta 2008. godine, realizirala je edukaciju uposlenika u dvije općine u BiH, Općine Vitez i Općine Bijeljina.