OKRUGLI STOL – REFORMA PRAVOSUĐA I ZAŠTITA LJUDSKIH PRAVA U BiH: spori procesi i ograničeni rezultati

26 Jula, 2013 / Komentari isključeni za OKRUGLI STOL – REFORMA PRAVOSUĐA I ZAŠTITA LJUDSKIH PRAVA U BiH: spori procesi i ograničeni rezultati

Vijesti

Okrugli sto na temu „Reforma pravosuđa i zaštita ljudskih prava u BiH, spori procesi i ograničeni rezultati“ održan je u ponedjeljak, 22. jula, 2013. godine u konferencijskoj sali hotela „Grand“ u Sarajevu. Organizatori okruglog stola bili su Asocijacija za demokratske inicijative (ADI) i Centar za ljudska prava u Sarajevu u ime Mreže pravde u BiHneformalne mreže koja okuplja 64 nevladine organizacije koje djeluju u sektoru pravde – uz tehničku podršku USAID Projekta razvoja sektora pravosuđa II.

Na Okruglom stolu su  predstavljene preporuke iz pet studija koje su integralni dio  publikacije Ljudska prava i pravosuđe u Bosni i Hercegovini: Izvještaj o provedbi preporuka iz oblasti pravosuđa u BiH Univerzalnog periodičnog pregleda (UPP) Vijeća za ljudska prava Ujedinjenih nacija za period 2012. – 2013. godine. Navedene studije su urađene, pripremljene i prezentirane tokom Okruglog stola od strane:

  • Elme Demir: Prezentacija preporuka iz studije „Po kojoj cijeni? Sudski troškovi, pristup pravdi i besplatna pravna pomoć u BiH“;
  • Adrijane Hanušić: Prezentacija preporuka iz studije „Kratki rokovi za ostvarivanje sudske zaštite od diskriminacije – prepreka efikasnoj zaštiti od diskriminacije“;
  • Nine Šeremet i Nedima Jahića: Prezentacija preporuka iz studije „Položaj branitelja ljudskih prava u povratničkim zajednicama u 2012. godini“;
  • Amre Mehmedić i Midhata Izmirlije: Prezentacija preporuka iz studije „Pravo na kompenzaciju žrtava krivičnih djela sa elementima nasilja“ i Prezentacija preporuka iz studije „Memorijali u BiH – Put ka ostvarivanju ciljeva tranzicione pravde ili kamen spoticanja?“.

Cilj Okruglog stola je bio da kroz prezentaciju preporuka iz pet studija i prateću diskusiju učesnici identifikuju moguća rješenja javnih politika u gore navedenim oblastima te da podstakne na bolju saradnju i koordinaciju aktivnosti svih aktera iz javnih institucija, civilnog društva i međunarodne zajednice kako bi se unaprijedila pravosudna zaštita ljudskih prava u BiH.

Na Okruglom stolu su prisustvovali vodeći predstavnici sudske i izvršne vlasti kao i predstavnici civilnog društva, medija i međunarodnih organizacija u BiH, ukupno 32 učesnika i izlagača.

Na osnovu prikazanih prezentacija i diskusije učesnika i izlagača ukazano je na sljedeće probleme iz pomenutih oblasti:

  • Rokovi za ostvarivanje sudske zaštite od diskriminacije u BiH su prekratki, kako iz perspektive žrtava, tako i međunarodnih standarda i dobre komparativne prakse.
  • Važeći Zakon o zabrani diskriminacije je nedorečen kao i Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći, posebno u dijelu koji se odnosi na ulogu NVO u procesu pružanja pravne pomoći u slučajevima diskriminacije. Nedovoljna saradnja sa institucijama vlasti u praćenju i izvještavanju o primjeni zakona, nedostatak Centralne baze o slučajevima diskriminacije.
  • Sa stanovišta kompenzacija reformom krivičnog zakonodavstva u BiH 2003. godine značajno oslabljen položaj oštećenog – žrtve u krivičnom postupku.
  • Ne postoji jedinstven način zakonskog regulisanja iz oblasti memorijalizacije.
  • Uočena je socijalna isključenost, nejednak pristup socijalnim uslugama, kao i nedostatak adekvatnih mjera koje osiguravaju održiv povratak.

Također, kroz prezentaciju je prikazana metodologija rada radne grupe na izradi publikacije: „Ljudska prava i pravosuđe u BiH – Izvještaj o provedbi preporuka u sektoru pravosuđa u BiH iz Univerzalnog periodičnog pregleda Vijeća za ljudska prava Ujedinjenih nacija, 2012.-2013.

Plan rada okruglog stola možete preuzeti ovdje: Agenda-OS-UPP-22072013