Konferencija „ Pristup građana informacijama, savjetima i aktivnoj pomoći sa osvrtom na postojeći sistem besplatne pravne pomoći u Bosni i Hercegovini “

16 Septembra, 2013 / Komentari isključeni za Konferencija „ Pristup građana informacijama, savjetima i aktivnoj pomoći sa osvrtom na postojeći sistem besplatne pravne pomoći u Bosni i Hercegovini “

Vijesti

U Sarajevu je održana Konferencija „Pristup građana informacijama, savjetima i aktivnoj pomoći sa osvrtom na postojeći sistem besplatne pravne pomoći u Bosni i Hercegovini“ u četvrtak i petak, 12. i 13. septembra, 2013. godine u konferencijskoj sali hotela „Hollywood“ u Sarajevu (Ilidža). Konferenciju su organizirali Asocijacija za demokratske inicijative (ADI), Centar za ljudska prava u Sarajevu, u saradnji sa članicama Mreže pravde u BiH – neformalne mreže koja okuplja 64 ne-vladine organizacija koje djeluju u sektoru pravde i ECAS-a (European Citizens Action Service iz Belgije). Konferencija je održana uz tehničku podršku USAID Projekta razvoja sektora pravosuđa II i Evropske komisije. Okruglom stolu će prisustovati vodeći predstavnici javnih institucija kao i predstavnici civilnog društva, medija i međunarodnih organizacija.

Nacionalna konferencija se održala u okviru projekta “Trostruko A za građane – pristup informacijama, savjetima i aktivnoj pomoći- Triple A” koji finansira Evropska komisija.

Cilj nacionalne konferencije je bio da kroz prezentaciju iskustava i izazova u oblasti informisanja, savjetovanja i aktivne pomoći i prateću diskusiju, učesnici identifikuju moguća rješenja javnih politika u pomenutim oblastima. Na kraju Konferencije upućeno je zajedničko saopštenje za medije.

Saopštenje za medije možete preuzeti ovdje: SaopstenjeZaMedije

Zaključke sa Konferencije možete preuzeti ovdje: Zakljucci-sa-Konferencije