Projekat “Jačanje uloge sindikata u BiH za borbu protiv diskriminacije radnika”

26 Februara, 2015 / Komentari isključeni za Projekat “Jačanje uloge sindikata u BiH za borbu protiv diskriminacije radnika”

Projekti Vijesti

Asocijacija za demokratske inicijative Sarajevo će u periodu od februara 2015. do februara 2016. godine u okviru projekta “Jačanje uloge sindikata u BiH za borbu protiv diskriminacije radnika” i Programa I – Zagovaranje i podrška efektivnoj provedbi Zakona o zabrani diskriminacije BiH raditi na realizaciji projektnih aktivnosti koje se tiču sprečavanja diskriminacije radnika u BiH i jačanja uloge sindikata u BiH u borbi protiv diskriminacije.

Sredstva za finansiranje navedenog programa osigurala je Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) i Fond otvoreno društvo BiH u okviru četverogodišnjeg projekta “Jednakost za sve: Koalicija civilnog društva u borbi protiv diskriminacije”, s ciljem da podrži aktivnu ulogu organizacija civilnog društva u borbi protiv diskriminacije i implementacije antidiskriminacijskog zakonskog okvira u BiH, programske aktivnosti implementira Mediacentar Sarajevo u saradnji sa Centrom za društvena istraživanja Analitika, Udruženjem Prava za sve i Vaša prava BiH.

Glavni ciljevi projekta su:

  1. Utvrditi postojeće kapacitete sindikata (njihovih službi/organa) da se angažuju u borbi protiv diskriminacije.
    2. Povećati kapacitete sindikata u BiH, kao najmasovnijeg dijela civilnog društva, za pružanje pomoći žrtvama diskriminacije.
    3. Raditi na uspostavi zajedničkih inicijativa na nivou sindikata u BiH i drugih OCD za zagovaranje za adekvatnu primjenu Zakona o zabrani diskriminacije.

Period implementacije projekta: 16/02/2015 – 16/02/2016
Projekat je podržan od strane Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) i Fonda otvoreno društvo BiH