Projekat “Trostruko A za građane – pristup informacijama, savjetima i aktivnoj pomoći”

10 Marta, 2015 / Komentari isključeni za Projekat “Trostruko A za građane – pristup informacijama, savjetima i aktivnoj pomoći”

Projekti Vijesti

Projekat “Trostruko A za građane: pristup informacijama, savjetima i aktivnoj pomoći” je projekat koji se provodi u okviru partnerskog programa Evropske komisije za organizacije civilnog društva. U toku četvrte godine implementacije, projekat je obuhvatio sve zemlje Zapadnog Balkana uljučujući i Tursku. Partneri u provođenju projekta su: Evropski servis za građansku akciju (ECAS), Belgija, vodeća organizacija; Nacionalno udruženje za pružanje informacija građanima (NACIS), Irska; Nacionalno udruženje kancelarija za savjetovanje građana (NACAB), Rumunija; Mreža pravnih centara (LCN), Velika Britanija; Asocijacija za demokratske inicijative (ADI), Bosna i Hercegovina; Program za građanska prava (CRP/K), Kosovo; Komitet pravnika za ljudska prava (YUCOM), Srbija; Centar za razvoj civilnog društva (STGM), Turska; Makedonsko udruženje mladih pravnika (MYLA), Makedonija, Centar za monitoring i istraživanje (CEMI), Crna Gora i Fond otvoreno društvo (OSFA), Albanija.

Neposredni cilj ovog projekta je širiti koncept pružanja pravne pomoći građanima na području Zapadnog Balkana i Turske. U okviru ovog projekta, ADI će uraditi analizu prepreka s kojima se suočavaju građani koji pokušavaju da ostvare svoja prava pred sudovima i državnim organima, kao i analizu iskustava sa besplatnom pravnom pomoći kao mehanizmom koji stoji na raspolaganju onim građanima koji se u ostvarivanju svojih prava susreću sa finansijskim preprekama ili diskriminacijom.

Period implementacije projekta: 1/3/2015 – 30/11/2016

Projekat je podržan od strane Evropske komisije