Sastanak Inicijative za monitoring EU integracija sa Delegacijom Evropske unije u Bosni i Hercegovini

10 Juna, 2015 / Komentari isključeni za Sastanak Inicijative za monitoring EU integracija sa Delegacijom Evropske unije u Bosni i Hercegovini

Vijesti

U toku sastanka Inicijative za monitoring EU integracija sa Delegacijom Evropske unije u Bosni i Hercegovini održanog 8. juna 2015. godine razgovarano je o Struktuiranom dijalogu u kontekstu vladavine prava, smanjenju prostora djelovanja organizacija civilnog društva u Republici Srpskoj, mehanizmima za zaštitu ljudskih prava, sa posebnim fokusom na biranje ombudsmena za ljudska prava, te o Alternativnom izvještaju o napretku BiH za 2015. godinu.

U okviru diskusije o prioritetima za sljedeći sastanak Struktuiranog dijaloga, kao specifičnog mehanizma za podsticaj unapređenja sektora pravosuđa u BiH pokrenutog od strane EU, Asocijacija za demokratske inicijative i Vaša prava, kao članice koalicije, su istakle neophodnost donošenja Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći u BiH. Razloge vide u tome što postojeći system besplatne pravne pomoći u Bosni i Hercegovini ne omogućava pravnu zaštitu svim građanima na jednakoj osnovi te kao takav ne ispunjava postojeće evropske i međunarodne standard koji reguliraju ovu oblast. Istovremeno javne institucije nemaju proaktivan pristup u organiziranju pružanja besplatne pravne pomoći na sistematski način. Besplatna pravna pomoć je ustanovljena u Republici Srpskoj, Distriktu Brčko i osam kantona u FBiH dok u dva kantona nije ustanovljena. Nažalost, Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći na nivou BiH koji bi obezbijedio osnovnu besplatnu pravnu pomoć i zakonske mehanizme za reformu postojećih zakona još uvijek nije usvojen. Kao posljedica neujednačenosti u pogledu prava na pristup besplatnoj pravnoj pomoći te fragmentiranosti i neuvezanosti sistema postoji veliki rizik za diskriminaciju građana, posebno najugroženijih kategorija kojima je ona nužno potrebna.

Sastankom predsjedavaju Thomas Busch, šef Političkog ureda specijalnog predstavnika EU u Bosni i Hercegovini i Saša Gavrić, izvršni direktor Sarajevskog otvorenog centra, koordinirajuće organizacije Inicijative.