Fokus grupa – prednacrt Pravila za konsultacije u izradi pravnih propisa

26 Aprila, 2016 / Komentari isključeni za Fokus grupa – prednacrt Pravila za konsultacije u izradi pravnih propisa

Vijesti

26.04.2016. godine predstavnica Asocijacije za demokratske inicijative učestvovala je na sastanku Fokus grupe gdje je predstavljen prednacrt Pravila za konsultacije u izradi pravnih propisa kao i platforma elektronskih konsultacija. Cilj web aplikacije eKonsultacije kao online servisa je da građanima/kama i organizacijama civilnog društva omogući izravno sudjelovanje u procesu konsultacija prilikom donošenja propisa na razini BiH. Web platforma eKonsultacije pruža mogućnost konstruktivnog dijaloga sa institucijama u procesu javnih konsultacija.

Iz govora gospodina Josipa Grubeše, Ministra pravde Bosne i Hercegovine, sa zvanične prezentacije platforme izdvajamo:

“Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine u prethodnim godinama je uložilo znatne napore kako bi unaprijedio sistem transparentnosti, saradnje i otvorenosti prema građanima i organizacijama civilnog društva. Kruna tih napora je web platforma “eKonsultacije”, koja je razvijena uz ekspertnu

podršku projekta “Izgradnja kapaciteta institucija vlasti za učestvovanje u dijalogu sa civilnim društvom” (CBGI) finasiranog od strane Evropske Unije.

Platforma omogućava potpuno i pravovremeno informiranje građana i predstavnika organizacija civilnog društva putem interneta o procesu donošenja određenih pravnih akata, te osigurava pouzdan komunikacijski kanal za njihovo učešće u kreiranju javnih politika. Ideje, sugestije i dodatne informacije prikupljene na ovaj način biće korištene za unapređenju javnih politika koje su u nadležnosti institucija BiH.”

Detaljnije informacije kao i proces registracije za eKonsultacije možete pronaći na linku: https://ekonsultacije.gov.ba/

Pravila za konsultacije – pripremni materijal za Fokus grupu