Sastanak u Delegaciji Evropske unije u Sarajevu – 11. maj 2016. godine

11 Maja, 2016 / Komentari isključeni za Sastanak u Delegaciji Evropske unije u Sarajevu – 11. maj 2016. godine

Vijesti

Sarajevo, 11. maj 2016 godine. U prostorijama Delegacije Evropske unije u Sarajevu održan je sastanak između predstavnika EU, gospodina Larsa-Gunnara Wigermarka, šefa Delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini, gospodina Christiana Danielssona, generalnog direktora Direkcije Evropske komisije za susjedstvo i pregovore o proširenju i gospodina Alberta Cammarate, koordinatora u odjelu za vladavinu prava za Albaniju i BiH pri EC i predstavnika civilnog društva. Razgovarano je o nivou ostvarene suradnje između OCD i institucija u BiH u procesu kreiranja javnih politika. Predstavnici OCD-a su dali pregled najznačajnijih pitanja kao što su: koliko su institucije u BiH otvorene za suradnju sa OCD-ima, da li i na koji način funkcioniraju postojeći mehanizmi za suradnju i koji su naredni koraci za njeno unapređenje.