(Ne)vidljive manjine – nulta tolerancija prema diskriminaciji LGBT osoba

24 Januara, 2017 / Komentari isključeni za (Ne)vidljive manjine – nulta tolerancija prema diskriminaciji LGBT osoba

Projekti Vijesti

U toku 2017. godine Asocijacija za demokratske inicijative u saradnji sa Helsinškim odborom za ljudska prava Republike Srpske realizira projekat pod nazivom “(Ne)vidljive manjine-nulta tolerancija prema diskriminaciji LGBT osoba”. Opšti cilj projekta je da doprinese stvaranju sigurnog i nediskriminatorskog prostora za LGBT osobe u BiH, kroz povećanja kapaciteta različitih aktera, prvenstveno onih koji zastupaju LGBT pitanja da se djelotvorno zalažu za ostvarivanje prava LGBT osoba, te da se pitanja od važnosti za LGBT osobe integrišu u sve javne politike.

Period implementacije projekta: 01/01/2017 – 31/12/2017

Projekat je podržan od strane Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID)