Brošura “Tužilaštvo za građane”

3 Septembra, 2018 / Komentari isključeni za Brošura “Tužilaštvo za građane”

Naše publikacije Publikacije Vijesti

S obzirom da građani u BiH nemaju visok stepen povjerenja u rad tužilaštava i da najveći broj informacija primaju kroz medije koji nisu uvijek dovoljno objektivni i tačni. Zatim, zatvorenost pojedinih tužilaštava, manjak informacija kako i kad se građani trebaju i mogu obratiti tužilaštvima, nepostojanje objedinjenih informacija na jednom mjestu bio je povod za izradu brošure za građane. Brošura za građane na jasan i informativan način objašnjava ulogu tužilaštava, način na koji građanin može doći u kontakt sa tužilaštvom, kao prijaviti krivično djelo, prava i obaveze podnosilaca prijava krivičnog djela, ko može biti svjedok, ko može biti osumnjičeni. Brošuru možete preuzeti ovdje: Tuzilastvo za građane. Brošuru prate i tri kratka dokumentarna filma koje možete pogledati na linkovima:

Tužilaštvo za građane – Prijavitelj

Tužilaštvo za građane – Svjedok žrtva

Tužilaštvo za građane – Osumnjičeni optuženi

Brošura i dokumentarni filmovi realizovani su u okviru projekta pod nazivom “Jačanje povjerenja javnosti u tužilački sistem u BiH kroz unaprjeđenje transparentnosti i odgovornosti”.

Projekat realizuju Transparency International u Bosni i Hercegovini, Asocijacija za demokratske inicijative (ADI) Sarajevo i Udruženje stručnih saradnika i savjetnika u BiH.