Sastanak ekspertske radne grupe

1 Novembra, 2021 / Komentari isključeni za Sastanak ekspertske radne grupe

Vijesti

U okviru projekta ,,Doprinos akademske zajednice zaštiti ljudskih prava u BiH” 23.10.2021. godine, u Istočnom Novom Sarajevu, održan je sastanak ekspertske radne grupe. Sastanak je održan s ciljem uspostavljanja i pripreme radne grupe za pregovaračke sesije sa institucijama koje su mapirane Studijom o institucionalnom kršenju ljudskih prava u Bosni i Hercegovini.

Ekspertsku radnu grupu čine prof. dr Dženeta Omerdić – Pravni fakultet u Tuzli, prof. dr Elmedin Muratbegović – Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnostne studije u Sarajevu, prof. dr Enes Osmančević – Filozofski fakultet u Tuzli, Marko Divković – Udruženje BH novinara, prof. dr Sead Turčalo – Fakultet političkih nauka u Sarajevu, doc. dr Goran Amidžić – Fakultet bezbjednosnih nauka u Banjoj Luci, prof. dr Dijana Gupta – Atlantsko vijeće u BiH, Aleksandar Miladinović – Internacionalni centar za kriminalistička i kriminološka istraživanja i vještačenja, Dejan Lučka – Banjalučki centar za ljudska prava, prof. dr Aleksandar Ivanović – Pravni fakultet u Istočnom Novom Sarajevu, Adnan Muratović – Unija studenata Federacije Bosne i Hercegovine / Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu i Filip Novaković – predstavnik studentskih organizacija iz Republike Srpske.

Tokom sastanka ekspertska radna grupa se bavila pojedinačnim kršenjem prava građana u BiH (slobode mišljenja i informisanja, slobode mirnog okupljanja i urduživanja i slobode kretanja) s ciljem adekvatnog pristupa svakoj od mapiranih bezbjednosnih institucija koje su identifikovane kao prekršioci navedenih ljudskih prava.

Na sastanku je konstatovano da su mapirani brojni uznemirujući slučajevi kršenja ljudskih prava građana; da je u BiH na sceni totalitarna praksa vršenja javne funkcije; da ne postoji adekvatna reakcija na kršenje nekog od ljudskih prava; da ne postoji jasna praksa koja je usaglašena i dosljedna u postupanju bezbjednosnih i pravosudnih institucija kojima se ograničavaju zagarantovana ljudska prava; da je izostala adekvatna reakcija ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine, i sl.

U okviru definisanih zagovaračkih ciljeva napravljen je plan rada ekspertske radne grupe koja će raditi na izradi prijedloga, preporuka i konkretnih rješenja koji će biti adresirani mapiranim institucijama, uključujući akademsku zajednicu, nevladine i studentske organizacije, te medije u cilju bržeg i efikasnijeg unapređenja položaja ljudskih prava u Bosni i Hercegovini.