Apel institucijama Bosne i Hercegovine u situaciji kada je proglašeno stanje nesreće/opšte opasnosti: Hitno obratiti posebnu pažnju na ranjive kategorije, sa akcentom na osobe u pokretu!

27 Marta, 2020 Bosna i Hercegovina svakodnevno donosi mjere u cilju suzbijanja pandemije izazvane Corona virusom. Podržavamo mjere koje će doprinijeti smanjenju broja oboljelih i sačuvati živote...

Written by:

27 Marta, 2020 / Comments (0)

Apel građanima i građankama: Poziv na mržnju i nasilje prema osobama koje krše izrečene mjere samoizolacije nije rješenje!

24 Marta, 2020 Objavljivanje spiskova imena i prezimena osoba koje nisu poštovale izrečene im mjere samoizolacije, od strane značajnog broja medija u Bosni i Hercegovini, uzrokovalo je porast govora...

Written by:

24 Marta, 2020 / Comments (0)

Promotivni film – Vodič za samozastupanje za mikro, mala i srednja preduzeća u Federaciji Bosne i Hercegovine

20 Marta, 2020 Svi pravni subjekti se, bez obzira na njihovu veličinu, mogu suočiti s problemom koji se treba riješiti sudskim putem. Zakonski propisi daju mogućnost samostalnog zastupanja i ne...

Written by:

20 Marta, 2020 / Comments (0)

Distribucija Vodiča za samozastupanje za mikro, mala i srednja preduzeća

6 Marta, 2020 U periodu od 27.01.2020. – 06.03.2020. godine, Asocijacija za demokratske inicijative (ADI) je vršila distribuciju Vodiča za samozastupanje za mikro, mala i srednja preduzeća u FBiH i...

Written by:

6 Marta, 2020 / Comments (0)

Promotivni film – Vodič za samozastupanje za mikro, mala i srednja preduzeća u Republici Srpskoj

25 Februara, 2020 Svi pravni subjekti se, bez obzira na njihovu veličinu, mogu suočiti s problemom koji se treba riješiti sudskim putem. Zakonski propisi daju mogućnost samostalnog zastupanja i ne...

Written by:

25 Februara, 2020 / Comments (0)

Vodič za samozastupanje za mikro, mala i srednja preduzeća

27 Januara, 2020 Prema Izvještaju o investicijskom okruženju 2016 (Investment Climate Statement), investitore odvraća određeni broj prepreka, među kojima su i kompleksni pravni i zakonodavni okviri,...

Written by:

27 Januara, 2020 / Comments (0)

Godišnji izvještaj Asocijacije za demokratske inicijative za 2018. godinu

30 Aprila, 2019 Godišnji izvještaj Asocijacije za demokratske inicijative za 2018. godinu namijenjen je široj javnosti, donatorima, partnerima i članovima, te sadrži detaljne opise projekata i...

Written by:

30 Aprila, 2019 / Comments (0)

Fokus grupe sa mikro, malim i srednjim preduzećima – Vodič za samozastupanje za mikro, mala i srednja preduzeća (MMSP)

27 Aprila, 2019 Asocijacija za demokratske inicijative (ADI), zajedno sa Udruženjem poslodavaca FBiH (UPFBiH) i Unijom udruženja poslodavaca Republike Srpske (UUPRS) održala je niz fokus grupa sa...

Written by:

27 Aprila, 2019 / Comments (0)

Grupne i individualne konsultacije sa zainteresovanim stranama – Vodič za samozastupanje za mikro, mala i srednja preduzeća (MMSP)

3 Aprila, 2019 Asocijacija za demokratske inicijative (ADI), zajedno sa Udruženjem poslodavaca FBiH (UPFBiH) i Unijom udruženja poslodavaca Republike Srpske (UUPRS), održala je niz individualnih i...

Written by:

3 Aprila, 2019 / Comments (0)

Projekat “Unaprjeđenje pristupa privrednim sudovima u Bosni i Hercegovini, Izrada i distribucija Vodiča za samozastupanje za mikro, mala i srednja preduzeća (MMSP)”

5 Februara, 2019 U februaru 2019. godine, Asocijacija za demokratske inicijative, u saradnji sa Udruženjem poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine (UPFBiH) i Unijom udruženja poslodavaca Republike...

Written by:

5 Februara, 2019 / Comments (0)